Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Thuréus-pris till Anna Delin

Anna Delin, Tillämpad fysik, KTH.
Publicerad 2018-09-07

Årets Thuréus-pris i fysisk-matematiska klassen gick till Anna Delin, professor på Institutionen för tillämpad fysik och vice skolchef på Skolan för teknikvetenskap på KTH.

Med motiveringen ”För hennes signifikanta bidrag till teorin kring nanomagnetism” och en prissumma på 100.000 kr, delades det personliga priset ut av Kungl. Vetenskaps-Societeten i samband med en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.
– Det känns kul att bli uppmärksammad, och det ger extra energi till forskningsarbetet, säger Anna Delin.
Hennes forskning handlar om kvantmekaniska beräkningar på hur vi genom magnetisk nanoteknik, eller spinntronik, kan komma att revolutionera hur vi överför och lagrar data i framtidens datorer, mobiltelefoner och elektronik.
– En typ av nanoobjekt jag har studerat är nanotrådar, som kan vara så tunna att de bara består av en enda rad med atomer. De kvantmekaniska lagarna gör att trådar av metaller på nanoskala kan uppvisa magnetiska egenskaper även om materialet de består av inte är magnetiskt i vanlig mening, säger Anna Delin.

Under senare år har hon intresserat sig för magnetisk dynamik, dvs hur magnetismen ändras som funktion av tid. Magnetiska rörelser kan överföra magnetisk information och ändra magnetismen i ett material, och de kan också utgöra nanomagnetiska objekt i sig själva. Ett exempel på det senare är magnetiska skyrmioner, som är en typ av virvlar i den magnetiska strukturen.
– En intressant fråga som jag har fokuserat på nyligen är hur stabila magnetiska skyrmioner är, dvs hur länge de existerar och hur detta beror av deras inre struktur, berättar hon.

Text: Sofia Nyström

Om nanomagnetism

Nanomagnetism är ett forskningsfält där man studerar och försöker förstå magnetiska fenomen i mycket små objekt vars storlek typiskt bara mäter några nanometer, dvs några miljarddels meter. Anna Delins forskningsmetod är att göra kvantmekaniska beräkningar med hjälp av kraftfulla datorer, i syfte att beskriva och analysera den kvantmekaniska vågfunktionen i material och nanosystem.