Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö- och hållbar utveckling

KTH vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och FN:s globala mål. För att ständigt förbättra vårt bidrag till en hållbar utveckling har KTH övergripande hållbarhetsmål. Till varje målområde finns ett tillhörande handlingsprogram som beskriver de aktiviteter och åtgärder som finns för att uppnå målen.

Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen upprättar KTH:s skolor och Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) specifika mål och handlingsprogram inom områdena med behov av detaljstyrning.

Läs mer om SCI-skolans miljö och hållbarhetsarbete här

Läs mer om KTH:s hållbarhetspolicy här