Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut för utveckling av verksamhetsstödet

Här ges en en samlad bild av de beslut som rektor och universitetsdirektör hittills har fattat i arbetet med utvecklingen av verksamhetsstödet.

Utvecklingsområden för verksamhetsstödet 2024-2026

Ett antal utvecklingsområden har identifierats för verksamhetsstödet. Dessa framgår i verksamhetsstödets verksamhetsplan.

Beslut och hittills uppnådda milstolpar 

Genom dialog och samarbete växer ett långsiktigt arbete fram och utvecklingen inom verksamhetsstödet sker löpande längs vägen.

Januari 2024: Universitetsdirektör beslutar om ett kompletterande programdirektiv

Det kompletterande programdirektivet beskriver hur inriktningsbeslutets olika uppdrag ska verkställas.

Beslut kompletterande programdirektiv för organisering av verksamhetsstödet vid KTH (pdf 644 kB)

December 2023: Rektor beslutar om inriktning för organisering av verksamhetsstödet

Rektor ger universitetsdirektören i uppdrag att genomföra förändringarna enligt beslutet nedan.

Beslut om inriktning för organisering av verksamhetsstödet vid KTH (pdf 673 kB)

April 2023: Universitetsdirektör beslutar om en handlingsplan

Handlingsplanen anger en riktning för utvecklingen av verksamhetsstödet (VS).

Beslut om handlingsplan för utveckling av verksamhetsstödet vid KTH (pdf 1,2 MB)

Juni 2022: Rektor beslutar om programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd

Programdirektivet är en plan för det fortsatta arbetet. Av det framgår att nästa steg är att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Samgåendet inom verksamhetsstödet vid KTH, med ikraftträdande den 1 januari 2023, är ett steg på vägen till inom ramen för programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd och sträcker sig fram till och med september 2026.

Beslut om programdirektiv för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH (pdf 2,2 MB)

Mars 2022: Rektor beslutar om ett uppdrag till universitetsdirektör att bilda en organisation för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd vid KTH

Det övergripande syftet är att säkerställa ett verksamhetsstöd med hög kvalitet och kostnadseffektivitet som bidrar till KTH:s konkurrenskraft genom att optimera lärares och forskares tid för undervisning och forskning.

Rektorsbeslut - uppdrag universitetsdirektör bilda en org gemensamt, samordnat verksamhetsstöd (pdf 832 kB)

April 2021: Rektor beslutar om ett programdirektiv för genomlysning av verksamhetsstödet vid KTH 

Fokus under 2021 är på att skapa ordning och struktur i hur arbetet ska organiseras framåt framför allt inom det dåvarande gemensamma verksamhetsstödet (GVS). Syftet med genomlysningen är att lära om varandras organisering av verksamhetsstödet och att hitta utvecklingsområden.

En nyckel till genomlysningens resultat var de täta dialoger som fördes mellan framför allt de administrativa cheferna vid KTH:s skolor och avdelningscheferna samt den administrativa chefen inom GVS.