Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rektors rådgivande organ

I rektors ledningsorganisation ingår fakultetsråd och KTH:s ledningsgrupp.

Fakultetsråd

Till fakultetsrådets uppgifter ingår att vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor. Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande självständigt organ och består av 13 ledamöter med representanter för lärare, forskare, studenter, doktorander, arbetstagarorganisationerna samt externa ledamöter. Fakultetens dekanus och prodekanus har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning.

Fakultetsråd

Ledningsgrupp

KTH:s ledningsgrupp består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och THS ordförande. Ledningsgruppen hanterar frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet. Ledningsgruppen är också rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

Ledningsgrupp