Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s ledningsgrupp

KTH:s ledningsgrupp består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och THS ordförande. Ledningsgruppen hanterar frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet. Ledningsgruppen är också rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

Gruppfoto.
KTH:s ledningsgrupp. Sittande från vänster: Fredrik Oldsjö, Mikael Lindström, Anders Söderholm, Sandra di Rocco, Niklas Carlbaum. Stående från vänster: Kerstin Jacobsson, Pär Jönsson, Björn Berggren, Amelie Eriksson Karlström, Ann Lantz. Foto: KTH.

Ledningsgruppens uppgifter

  • hantera frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet
  • rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

Mötestider och kontakt

KTH:s ledningsgrupp sammanträder varje tisdag förmiddag. En gång i månaden är det utökad ledningsgrupp då även vicerektorer, dekanus och prodekanus deltar. Rektor beslutar om vilka andra personer som ska ha närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten.

Sekreterare för ledningsgruppen är Susanne Dalström susdal@kth.se , vid ledningskansliet, verksamhetsstödet.

Ledningsgruppens sammansättning

KTH:s ledningsgrupp består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och THS ordförande.

Rektor och prorektor

Läs om Rektorsfunktionen .

Skolchefer

Skolchefen leder och fördelar arbetet inom skolan och ansvarar inför rektor för skolans löpande verksamhet. Läs mer om KTH:s skolorganisation .

Universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, THS ordförande 

Som chef för verksamhetsstöd  ansvarar universitetsdirektören för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser. Biträdande universitetsdirektör är chef för ledningskansliet .

Utökad ledningsgrupp

En gång i månaden är det utökad ledningsgrupp då även vicerektorer, dekanus och prodekanus deltar.

Vicerektorer

För vissa verksamhetsuppgifter kan rektor utse och delegera uppgifter till vicerektorer.

Dekanus och prodekanus

Dekanus och prodekanus leder fakultetsrådet  och har ansvar för kvalitet i forskning och utbildning.