Till innehåll på sidan

KTH:s ledningsgrupp

KTH:s ledningsgrupp består av rektor, prorektor, skolchefer, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och THS ordförande. Ledningsgruppen hanterar frågor som rör strategisk ledning och styrning av universitetet. Ledningsgruppen är också rådgivande till rektor i frågor som rör planering, uppföljning och utveckling av universitetets verksamhet.

Mötestider och kontakt

KTH:s ledningsgrupp sammanträder varje tisdag förmiddag. En gång i månaden är det utökad ledningsgrupp då även vicerektorer, dekanus och prodekanus deltar. Rektor beslutar om vilka andra personer som ska ha närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten.

Sekreterare för ledningsgruppen är Anna Aminoff (aaminoff@kth.se) och Maria Ehnhage (mehnhage@kth.se) vid ledningskansliet, verksamhetsstödet.

Sammansättning

Rektor

Prorektor

Universitetsdirektör 

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
universitetsdirektör

  • ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser
  • chef för verksamhetsstödet.

 E-post: kerjac@kth.se

Biträdande universitetsdirektör 

Skolchef för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

ABE:s webbsidor

Skolchef för Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

EECS webbsidor

Skolchef för Industriell teknik och management (ITM)

Pär Jönsson
Pär Jönsson
professor, skolchef 087908375

ITM:s webbsidor

Skolchef för Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Amelie Eriksson Karlström
Amelie Eriksson Karlström
Professor, tf skolchef (1 januari– 30 juni 2023) 087909978

CBH:s webbsidor

Skolchef för Teknikvetenskap (SCI)

SCI:s webbsidor

Tekniska högskolans studentförening (THS)

  • Cornelia Haag, kårordförande
Innehållsansvarig:Maria Ehnhage
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-09