Till innehåll på sidan

Ledningskansliet

Ledningskansliet ger stöd till KTH:s ledning och ansvarar för universitetsövergripande verksamhetsplanering och verksamhetsanalys, uppföljning, utredningar, intern styrning och kontroll, kvalitetssystem för utbildning och forskning, utbildningsfrågor, val, styrdokument, förvaltningsjuridik och administrativt stöd. Avdelningen är kanslistöd till Universitetsstyrelsen, rektors och universitetsdirektörens besluts- och beredningsmöten, Utbildningsnämnden, Grundutbildningsutskottet, Forskarutbildningsutskottet, Fakultetsrådet, Etikutskottet, Disciplinnämnden och KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed.

Det här arbetar vi med

Förvaltningsjuridik

Förvaltningsjuristerna erbjuder juridisk rådgivning och rättslig granskning inom bl.a. följande områden. 

  • Examination (frågor utan anknytning till den akademiska bedömningen av studenten)
  • Ärendehantering i studentärenden (frågor om antagningsärenden, tillgodoräknanden, ansökan om examen m.m.)
  • Studentdisciplinära ärenden
  • Juridisk granskning av KTH:s styrdokument
  • Offentlighet och sekretess (frågor om vad som är en allmän handling och eventuell sekretess i sådan handling m.m.)
  • Beställd utbildning och uppdragsutbildning
  • Indragning av handledarresurser och vetenskaplig oredlighet
  • Övrig myndighetsjuridik (frågor om förvaltningslagen och dataskyddsförordningen m.m.)

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 6, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

forvaltningsjuridik@kth.se  för kontakt med KTH:s förvaltningsjurister

kvalitetssamordning@kth.se  för kontakt med KTH:s kvalitetssamordnare

fakultetsradet@kth.se  för kontakt med fakultetsrådet

Chef för Ledningskansliet

Medarbetare - Ledningskansliet

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Murray Christina INTERNATIONELL STRATEG +46 8 790 65 50
Sabel Annika FÖRVALTNINGSJURIST +46 8 790 62 30
Wallin Niclas FÖRVALTNINGSJURIST
Metz Amelie FÖRVALTNINGSJURIST
Aminoff Anna UTREDARE +46 8 790 72 43
Wikström Öbrand Inger KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 70 24
Brånth Ann LEDNINGSSEKRETERARE +46 8 790 88 52
Eklund Alice UTREDARE +46 8 790 79 86
Oldsjö Fredrik AVD.CHEF/BITR.UNIV.DIR +46 8 790 70 12
Aldur Helin FÖRVALTNINGSJURIST +46 8 790 63 94
Gustafson Åsa UTREDARE +46 8 790 69 55
Mellqvist Elin HANDLÄGGARE +46 8 790 71 59
Carlstedt Anna UTBILDNINGSLEDARE +46 8 790 70 59
Ryttberg Malin UTREDARE +46 8 790 71 60
Kiefer Anna INTERNATIONELL STRATEG +46 8 790 74 80
Björklund Anna UTREDARE +46 8 790 93 48
Fredriksson Eva LEDNINGSSEKRETERARE +46 8 790 70 58
Ehnhage Maria UTREDARE +46 8 790 72 11
Rurling Åsa KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 72 73
Stenvall Anna Clara UTREDARE +46 8 790 72 03
Gerdin Johan UTREDARE +46 8 790 70 57
Johansson Anders SÄRSK. UTREDARE LIVSL. LÄRANDE +46 8 790 70 95
Kjörling Carina UTREDARE +46 8 790 65 87
Dahlström Anna Verksamhetscontroller +46 8 790 63 65
Fahlbeck Erik SENIOR RÅDGIVARE
Almgren Karin UTREDARE +46 8 790 72 88
Palma-Hakim Maria FUNKTIONSANSVARIG FÖRV.JURIDIK +46 8 790 60 62
Fagrell Per PROJEKTLEDARE +46 8 790 60 21

Organisation

Ledningskansliet tillhör Gemensamt verksamhetsstöd  på KTH.