Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ.Universitetsstyrelsen beslutar enligt högskoleförordningen i följande ärenden:

•viktigare frågor om högskolans organisation
•årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt
•åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter
•viktigare föreskrifter
•frågor i övrigt som är av principiell natur

Februari 2018

Bakre raden från vänster: Björn Palm, Mats Williamson, Hjalmar Brismar, Jacob Gramenius, Anna-Karin Tornberg,
Vide Fernström Richter, Maria Bahrami, Andrea de Giorgio
Första raden från vänster: Christina Forsberg, Bertill Andersson, Sigbritt Karlsson, Ulf Ewaldsson, Pia Sandvik, Anna Sandström
Frånvarande: Ola Asplund

 

KTH:s styrelse 2017-05-01--2020-04-30

Ordförande


Ulf Ewaldsson

Rektor
Sigbritt Karlsson, professor

Allmänna ledamöter

Ulf Ewaldsson, ordförande
Bertil Andersson
Ola Asplund, senior rådgivare, IF Metall
Christina Forsberg, GD, CSN
Jacob Gramenius, senior rådgivare, Transportstyrelsen
Anna Sandström, direktör forskningsrelationer, AstraZeneca
Pia Sandvik, VD, RISE Ab
Mats Williamson
 

Lärarledamöter

Hjalmar Brismar, professor
Björn Palm, professor
Anna-Karin Tornberg, professor

Studentledamöter t o m 2020-06-30

Elisabet Lövkvist
Emma Ingo
Doktorandledamot fr o m 2019-07-01

Emma Riese

Dessutom har de tre personalorganisationerna var sin ledamot med
närvaro- och yttranderätt.

Sekreterare

Seija Natri, Universitetsförvaltningen, tel 790 70 59.

E-post: seija@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-06-30