Till innehåll på sidan

Betalningsflöden och systemsupport

Betalningsflöden och systemsupport bereder och samordnar universitetets betalningsflöde inklusive bank- och betallösningar.

Gruppen bereder och samordnar universitetets betalningsflöde inklusive bank- och betalningslösningar. Det innebär bland annat mottagande och distribution av KTH:s samtliga leverantörsfakturor samt KTH:s in- och utbetalningar.

Gruppchefen beslutar i frågor om

  • behörighet till universitetets befintliga bankkonton och betalningstjänster.
  • att avropa betalningstjänster från Riksgäldens upphandlade ramavtal.

Det här kan vi hjälpa dig med

Utbildningar i Agresso

Information kring fakturahantering på KTH

Fördelning av inbetalningar

Information och vägledning får du via följande länkar:

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 9, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefonnr: 08-790 60 00

Funktionsmejladress

ekonomi@kth.se

fakturaservice@kth.se

Gruppchef

Medarbetare - Betalningsflöden och systemsupport

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Ahlgren Mattias EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 60 50
Owetz Susanne GRUPPCHEF +46 8 790 95 02
Nouri Nakisa Ekonomiadministratör +46 8 790 74 40
Darashkevich Veranika RESKONTRAEKONOM +46 8 790 70 28
Jovic Katarina SYSTEMFÖRVALTARE +46 8 790 60 28
Arbman Marie EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 66 51
Gafvelin Linda Ekonomiadministratör +46 8 790 76 41
Soldemark Ewa Processledare +46 8 790 60 27
Matis Maria Ekonomiadministratör +46 8 790 81 85
Jonsson Teran Betty EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 63 76
Zetterström Helena Reskontraekonom
Mates Gabriella REDOVISNINGSEKONOM +46 8 790 70 63
Zeleznik Galijasevic Jadranka ADMINISTRATÖR +46 8 790 91 55
Berglund Kristina EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 60 56
Persson Elisabet Ekonomiadministratör +46 8 790 86 66
Nylocks David EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 81 55
Rudholm Anette EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 88 67
Knight Jacqueline RESKONTRAEKONOM +46 8 790 65 20
Pettersson Ulrika EKONOMIADMINISTRATÖR +46 70 768 77 17
Aberlind Medenkova Elena RESKONTRAEKONOM +46 8 790 60 26
Bergström Helén EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 70 36
Vennertun Malin Ekonomiadministratör +46 8 790 76 77
Larsson Bodil Reskontraekonom +46 8 790 60 76
Holda Tatjana EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 70 26
Kusturic Radovan RESKONTRAEKONOM

Organisation

Betalningsflöden och systemsupport är en av fem grupper inom Ekonomiavdelningen  som tillhör Verksamhetsstödet  på KTH.

Innehållsansvarig:Susanne Odung
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-19