Till innehåll på sidan

Controllergruppen

Controllergruppen tillhandahåller stöd och samordnar universitetets ekonomistyrning. Gruppen tillhandahåller stöd, bereder och samordnar SciLifeLabs:s ekonomiska redovisning och ekonomistyrning. Controllergruppen koordinerar ekonomiadministrativa frågor inom universitetsövergripande externt finansierade projekt.

Controllergruppen tillhandahålla stöd och samordna universitetets ekonomistyrning. Gruppen bereder och samordnar universitetets övergripande budget och budget för gemensamma resurser. Controllergruppen bereder och samordnar rapportering av ekonomisk information, prognoser och statistik, exempelvis i samband med årsredovisning, budgetunderlag och planeringsförutsättningar.

Gruppen tillhandahåller stöd i frågor av ekonomisk karaktär, exempelvis vid beslut om investeringar, och bereder frågor och tillhandahåller stöd i frågor om prissättning och överskott inom avgiftsbelagd verksamhet (uppgift under etablering). Controllergruppen bereder och samordnar frågor om fördelning av universitets kostnader, exempelvis internpris för lokaler och modellen för fördelning av gemensamma kostnader.

Gruppen tillhandahåller stöd, bereder och samordnar SciLifeLab:s ekonomiska redovisning och ekonomistyrning och stödjer, bereder och koordinerar ekonomiadministrativa frågor inom universitetsövergripande externt finansierade projekt, såsom EIT KIC. Gruppen koordinerar ekonomisk uppföljning inom de strategiska forskningsområdena och ger stöd inom Marie Curie projekt.

Det här kan vi hjälpa dig med

Budget

Planeringsförutsättningar

Fördelning av gemensamma kostnader

Internpris lokaler

Prissättning och ekonomiskt resultat inom avgiftsbelagd verksamhet

Ekonomiadministrativa frågor gällande KTH:s lokaler

Ekonomiadministrativa frågor inom SciLifeLab

Ekonomiadministrativa frågor inom universitetsövergripande externt finansierade projekt.

Investeringskalkyler

Ekonomiska utredningar

Ekonomisk rapportering och statistik

Utbildning i fullkostnadsmodellen

Svar på frågor gällande KTH:s resursfördelningsmodeller

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 9, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefonnr: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

controller@kth.se

ekonomi@kth.se

Gruppchef 

Medarbetare - Controllergruppen

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Hedberg Richard Controller +46 8 790 60 11
Tengkrans Isabel EKONOMIANSVARIG SCILIFELAB +46 8 790 70 29
Keita Jansson Ami GRUPPCHEF +46 8 790 60 78
Hagy Kasholm Emma CONTROLLER +46 8 790 60 74
Kronborg Mats Controller
Norman Björn CONTROLLER +46 8 790 60 46
Pettersson Carola Controller +46 8 790 79 73
Wehtje Cecilia CONTROLLER +46 8 790 60 34
Karlsson Sara CONTROLLER +46 8 790 60 38
Mesherjakova Mariana Controller

Organisation

Controllergruppen är en av fem grupper inom Ekonomiavdelningen  som tillhör Verksamhetsstödet  på KTH.

Innehållsansvarig:Susanne Odung
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-22