Till innehåll på sidan

Upphandlingsgruppen

Upphandlingsgruppen stödjer och samordnar universitets arbete med inköp och upphandling. Gruppen ansvarar också för KTH:s e-handel, elektroniska beställningar. Vidare är gruppen operativt ansvariga för inköpsarbete inom Verksamhetsstödet.

Upphandlingsgruppen stödjer och samordnar universitetets arbete med inköp och upphandling. Gruppen bereder och samordnar upphandlingar över direktupphandlingsgränsen och upphandlingar av ramavtal. Gruppen utför avtalsuppföljning och kartlägger universitetets samtliga inköp.

Upphandlingsgruppen tillhandahåller upphandlingsjuridiskt stöd och rådgivning.

Upphandlingsgruppen ansvarar för vidmakthållande och vidareutveckling av KTH:s beställningssystem och upphandlingsrelaterade system.

Upphandlingschefen beslutar i frågor om

  • att genomföra eller avbryta universitetsgemensamma upphandlingar och ramavtal samt förnyad konkurrensutsättning
  • att genomföra en egen universitetsgemensam upphandling istället för att avropa från Kammarkollegiets ramavtal samt i sådana fall lämna avstegsanmälan till Kammarkollegiet
  • tilldelning efter universitetsgemensamma upphandlingar och ramavtal samt förnyad konkurrensutsättning och tecknande av tillhörande avtal
  • att företräda universitetet i överprövningsärenden avseende inköp och upphandling, såsom att lämna yttrande och delta vid domstolsförhandling

Det här kan vi hjälpa dig med

Frågor kring upphandling och e-handel. Information och vägledning får du via följande länk:

Kontakt

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 6, plan 3, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefonnr: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

upphandling@kth.se

uppfoljning-upphandling@kth.se

​​​​​​​kth-ehandel@kth.se ​​​​​​​

Gruppchef

Medarbetare - Upphandlingsgruppen

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Edoff Karin UPPHANDLARE +46 8 790 88 78
Berthelius Maria HANDLÄGGARE +46 8 790 63 93
Berling Holger UPPHANDLINGSCHEF +46 8 790 70 25
Nyqvist Jon UPPHANDLARE +46 8 790 93 54
Holmberg Kristina INKÖPSANSVARIG +46 8 790 96 85
Hedlund Suzanna INKÖPSANSVARIG +46 8 790 94 34
Sjödahl Margareta UPPHANDLARE +46 8 790 88 73
Mousavi Malahat UPPHANDLARE
Liljeqvist Helena UPPHANDLARE +46 8 790 84 10
Rizk Gustavsson Olivia INKÖPSANSVARIG +46 8 790 88 76
Bonde Carl Johan AVTALSCONTROLLER +46 8 790 88 72
Blomqvist Anders INKÖPSANSVARIG +46 8 790 86 74
Pers Färjemark Magdalena INKÖPSANSVARIG GVS +46 8 790 88 69
Blom Eva UPPHANDLARE +46 8 790 88 79
Larsson Elaine Inköpsansvarig
Feierbach Therese E-HANDELSSAMORDNARE +46 8 790 80 48
Sannemalm Lena E-HANDELSSAMORDNARE +46 8 790 60 51
Norén Karl-Henrik Inköpsansvarig
Edström Ann E-HANDELSSAMORDNARE +46 8 790 70 62

Organisation

Upphandlingsgruppen är en av fem grupper inom Ekonomiavdelningen  som tillhör Verksamhetsstödet  på KTH.

Innehållsansvarig:Susanne Odung
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-17