Till innehåll på sidan

Redovisningsgruppen

Redovisningsgruppen tillhandahåller stöd och samordnar universitetets ekonomiska redovisning

Redovisningsgruppen tillhandahåller stöd och samordnar universitetets ekonomiska redovisning. Det innebär bland annat att gruppen ansvarar för KTH:s redovisningsmodell, koncernredovisning och bokslutsarbete. Redovisningsgruppen har också i uppdrag att tillhandahålla ekonomihandböcker, dvs. universitetets tillämpning av ekonomiadministrativa föreskrifter för statlig verksamhet. Redovisningsgruppen erbjuder utbildning och stöd till KTH:s ekonomer.

Redovisningsgruppen utgör KTH:s experter i statlig redovisning.

Redovisningsgruppen stödjer och samordnar Riksrevisionens granskningar av universitetet och samordnar åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter.

Redovisningschefen beslutar i frågor om lån för anläggningstillgångar hos Riksgälden.

Det här kan vi hjälpa dig med

Till redovisningsgruppen vänder sig skolornas ekonomi- och redovisningsansvariga för stöd och vägledning.

Gruppen tillhandahåller regelverk, ekonomihandböcker, utbildning och stöd till KTH:s samtliga ekonomer. Information och vägledning får du via följande länkar:

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 9, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefonnr: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

ekonomi@kth.se

Gruppchef

Medarbetare - Redovisningsgruppen

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Lundquist Carina Redovisningsekonom +46 8 790 60 37
Mattsson Susanne REDOVISNINGSEKONOM +46 8 790 71 84
Noori Shamael Redovisningsekonom +46 8 790 70 35
Niklasson Bettina REDOVISNINGSEKONOM +46 8 790 60 49
Sjöblom Ann REDOVISNINGSEKONOM +46 8 790 88 99
Zetterström Erica REDOVISNINGSCHEF +46 8 790 93 14
Cedrell Mona REDOVISNINGSEKONOM +46 8 790 93 27

Organisation

Redovisningsgruppen är en av fem grupper inom Ekonomiavdelningen  som tillhör Verksamhetsstödet  på KTH. 

Innehållsansvarig:Susanne Odung
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-09