Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strategiska initiativ och samverkan

Gruppen för strategiska initiativ ger stöd till KTH:s centrumbildningar, strategiska forskningsområden, forskningsplattformar och forskningsinfrastrukturer. Gruppen ger stöd vid etablering, utveckling och avslut samt ansvarar för utveckling av forskarsamverkanskompetens och erfarenhetsnätverk för forskare i olika frågor, bland annat i jämlikhet, impact, de globala målen, etik och datahantering.

Vi kan hjälpa dig med frågor som rör KTH:s

Kontakta alltid RSO vid till exempel etablering, avslutande, nya partners, byte av ledamöter i styrelser/styrgrupper eller föreståndare då RSO hanterar KTH:s process för beslut.

Koordineringsansvar

Gruppen koordinerar KTH:s:

Kontakt

Besöksadress: Teknikringen 1, plan 5 KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Organisation

Strategiska initiativ är en av fyra grupper på Avdelningen för forskningsstöd  som tillhör KTH gemensamma verksamhetsstöd.

Medarbetare

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Lekarp Fredrick PROJEKTLEDARE +46 8 790 82 41
Hollertz Rebecca Samverkansledare +46 8 790 78 44
Kikerpuu Tiina Samverkansledare +46 8 790 78 53
Linngård Malin SAMVERKANSLEDARE +46 8 790 60 35
Pehrson Susanna GRUPPCHEF, STRIV +46 8 790 82 39
Hedengran Malin FORSKNINGSRÅDGIVARE +46 8 790 82 73
Berglund Susanna ADMINISTRATÖR +46 8 790 82 53
Klarin Marilyn FORSKNINGSRÅDGIVARE +46 8 790 82 23
Adamsson Liz SAMVERKANSLEDARE +46 8 790 60 84
Blaus Johan LEDNINGSSTÖD SAMVERKAN +46 8 790 60 63
Schuber Johan FORSKNINGSRÅDGIVARE, HANDLÄGGARE, KVALIFICERAD +46 8 790 67 64
Bodin Pierre Forskningsrådgivare +46 8 790 82 56