Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Research Assessment Exercise (RAE)

KTH genomförde sin tredje egeninitierade forskningsutvärdering Research Assessment Exercise (RAE) under 2020 till 2021. De två tidigare gjordes 2012 och 2008. Utvärderingarna är av stor strategisk betydelse för KTH, då huvudsyftet är identifiera styrkor och svagheter och på så sätt vara kvalitetsdrivande och ge vägledning inför framtida satsningar.

2021

KTH startade arbetet med sin senaste RAE-utvärdering under 2019, med planerat avslut i januari 2021. På grund av den världsomspännande Corona-pandemin beslutade KTH att förlänga processen med ett år. Projektet avslutades under vårterminen 2022.

Om RAE 2021

2012

RAE 2012 genomfördes under ledning av vicerektor Björn Birgisson och involverade en stor andel av KTH:s fakultet och administration samt en rad externa nyckelpersoner. Utvärderingen innehöll tre huvudsakliga delmoment: en intern utvärdering genomförd av KTH:s forskningsgrupper (sammanförda i 47 st. organisatoriska Units of Assessment, UoA), en bibliometrisk analys av samtliga publikationer samt en extern utvärdering genomförd av drygt 100 internationellt framstående experter uppdelade på 13 paneler. De externa bedömarna besökte KTH under en vecka i juni 2012.

2012 års utvärdering har visat att:

  • KTH har en stark impact och involvering i samhället, samt många olika sätt att interagera med omvärlden.
  • KTH har en stark grund för forskning. Nära hälften av KTH:s forsknings avdelningar bedömdes ha en forsknings output som betecknades som världsledande.
  • KTH-forskare har en stark tradition av att publicera i internationella peer reviewed tidningar och publikationernas impact stiger.

Läs hela rapporten från utvärderingen (pdf 2,9 MB)

2008

I juni 2008 besökte omkring 80 internationella experter från både universitet och näringsliv KTH och utvärderade nära 50 forskningsområden. KTH genomförde dessutom en bibliometrisk analys.

2008 års utvärdering har visat att:

  • KTH har en stark position som tekniskt forskningsuniversitet och kan föra forskningsresultat vidare ut i samhället. Enligt de internationella experterna är över hälften av KTHs forskningsenheter excellenta både inom grundforskning och inom tillämpad forskning.
  • KTH har en stark grundforskning. Nära två tredjedelar av KTHs forskningsgrupper producerar grundforskning på internationell toppnivå. Citeringsgenomslaget av KTHs publikationer ligger betydligt över internationella referensvärden.
  • KTH är en framgångsrik innovationspartner i det svenska samhället. KTH producerar fler spin-offs än MIT, Stanford eller Cambridge räknat per forskningsutgiftsenhet, och antalet patent matchar nivåerna på andra internationella toppuniversitet.

Läs hela rapporten från utvärderingen (pdf 1,5 MB)