Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kvalitetsutvärderingar 2008-2015

Under åren 2008 – 2015 har KTH utfört ett antal större egeninitierade utvärderingar.

Under 2014-2015 genomförde KTH en forskarutbildningssatsning (FUS). I projektet gjordes en grundlig analys av forskarutbildningen med målet att sätta in stöd och åtgärder där sådana behövs. FUS genomfördes i tre delar: en analys av styrkor och svagheter, en kartläggning av kvalitetssäkringen och en uppföljning av KTH:s doktorsprogram.

Under 2014 utvärderade KTH sin administration med hjälp av externa sakkunniga. Projektet hette Administrative Assessment Exercise (AAE) och omfattade totalt 15 strategiskt viktiga administrativa processer. Under 2015-2016 följdes AAE upp med ett stort antal utvecklingsaktiviteter.

Under 2012 genomförde KTH en andra egeninitierad, heltäckande forskningsutvärdering med exerna sakkunniga, Research Assessment Exercise (RAE2012). Den första gjordes 2008. Utvärderingarna är av stor strategisk betydelse för KTH, då huvudsyftet är identifiera styrkor och svagheter och på så sätt vara kvalitetsdrivande och ge vägledning inför framtida satsningar.

Under 2011 genomförde KTH en egeninitierad utbildningsutvärdering med externa akkunniga som gick under beteckningen Education Assessment Exercise (EAE).