Till innehåll på sidan

Forskarnivå

I antagningsordningen anges att anställning som doktorand är den huvudsakliga studiefinansieringen för doktorander vid KTH och att rektor beslutar om andra former av studiefinansiering. Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sökande antas till utbildning med licentiatexamen eller doktorsexamen som målexamen och antagning sker till ett ämne. Vid KTH antas doktoranden även till ett doktorsprogram eller till ett program inom ett utbildningssamarbete.

Processen Anta till forskarutbildning, stöd till KTH-personal

Om ansökningsprocessen, information till presumtiv doktorand (på engelska)

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH:s styrdokument)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-26