Till innehåll på sidan

"Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer"

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 1 oktober 2020

Publicerad 2020-10-05

Vilka fördelar och nackdelar stöter vi på då vi frångår den klassiska salstentamen? Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

[Videon har för tillfället enbart automatgenererade undertexter. Dessa kommer så snart som möjligt kompletteras med manuell redigering.]

Om webbinariet

Detta Lunch 'n' Learn presenterar alternativa sätt att examinera ingenjörsstudenter. Beslut som nyligen tagits av KTH i kölvattnet av Covid-19-pandemin har satt press på oss att ersätta skriftliga tentamen på campus med andra former av bedömning. I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium presenterar vi några alternativa metoder som har visat sig mycket framgångsrika enligt ny forskning inom didaktisk teori och praktik inom ingenjörsutbildningar. Under webbinariet diskuteras metoderna i relation till bedömningens jämlikhet och akademisk ansvarsskyldighet (rättvisa), deras förmåga att påvisa studenters förmåga i förhållande till lärandemål (ILO:s) av olika slag och deras sårbarhet för oärligt akademiskt uppförande (fusk).

Presentationen är kortare än vanligt (15-20 minuter) och en stor del av tiden ägnas åt kollegial diskussion för att ge möjlighet att diskutera kring erfarenheter och de möjligheter och fallgropar vi kan stöta på. Speciellt från de som redan har gjort ändringar i sin bedömningspraktik. Webbinariets presentation hålls på engelska med efterföljande diskussion på svenska. 

Presentatör: Arnold Pears (ITM, KTH).

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet finns i fliken "Attachments" när du är inloggad på KTH Play (logga in längst uppe till höger i KTH Play)