Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärare berättar: "Muntlig examination från olika synvinklar"

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 25 november 2020

Publicerad 2020-11-25

I det här Lunch 'n' Learn-webbinariet berättar Gunnar Tibert (SCI) om sina erfarenheter av muntlig examination i flera olika kurser. Hur är det att ha muntlig examination på plats respektive digitalt och hur utvärderades det av studenterna? Här är dokumentation (film och länk till presentationen) från webbinariet.

[Videon har initialt enbart automatgenererad undertext men kommer sedan att uppdateras med manuell redigering av undertexter som bättre stämmer överens med innehållet.]

Om webbinariet

I webbinariet presenteras två olika typer av muntlig examination för kurser på avancerad nivå, med villkorad valfrihet för studenten gällande nivå och ämne som gemensam nämnare.

"Jag började med muntlig examination 2008 för studenter på masterprogram inom byggkonstruktion respektive teknisk mekanik. Sedan 2011 har jag muntlig examination inom två kurser på masterprogrammet i flyg- och rymdteknik. I den ena kursen är den muntliga examination valfri och endast för högre betyg men obligatorisk för den andra kursen. De flesta av studenterna som börjar på flyg- och rymdteknikprogrammet är ovana med muntlig examination, men det finns en lång tradition av muntlig examination inom kurser på avancerad nivå inom området teknisk mekanik på KTH.

I denna presentation kommer jag kort gå igenom flera olika aspekter av mina muntliga examinationer: 1) hur den muntliga examinationen är länkad till lärandemålen, övrig examination och läraktiviteter, 2) betygskriterier, 3) examinationens förutsägbarhet och studentförberedelser, 4) rättssäkerhet för studenterna och dokumentation av examinationen, 5) tidsåtgång och examination utdragen i tiden, 6) kostnad för examinationen, och 7) muntlig utvärdering".

Webbinariet gavs på svenska.

Presentatör

Gunnar Tibert (SCI, KTH).

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet finns i fliken "Attachments" när du är inloggad på KTH Play (logga in längst uppe till höger i KTH Play) .