Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny praktikkurs ger studenter värdefull erfarenhet

Leif Handberg är initiativtagare till KTH:s nya praktikkurs för ingenjörsstudenter.
Leif Handberg är initiativtagare till KTH:s nya praktikkurs för ingenjörsstudenter.
Publicerad 2023-10-17

Kursen har potential att påverka inte bara studenternas framtid utan även KTH:s anseende som en ledande utbildningsinstitution inom ingenjörsområdet.

På vårterminen 2023 genomförde sju studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik den nyinrättade praktikbaserade kursen "Ingenjörsinriktad Yrkesträning." Kursen har blivit ett värdefullt tillskott till KTH genom att erbjuda studenter möjligheten att förbereda sig för yrkeslivet genom praktisk erfarenhet.

Leif Handberg, lärare, examinator och kursansvarig för "Ingenjörsinriktad Yrkesträning," fick inspiration till kursen från Lunds universitet.

– I Lund har de inte delat upp sina civilingenjörsprogram i kandidat och master, utan de har renodlade femåriga civilingenjörsprogram. Bland annat kan studenterna i stället för kandidatexjobb göra en praktikbaserad kurs under en läsperiod som är åtta veckor på heltid.

Leifs mål är att ge KTH-studenter möjligheten att få praktisk erfarenhet och insikter som gör dem bättre förberedda för arbetsmarknaden efter examen. Något som är efterfrågat både av KTH:s strategiska partners och av unga alumner.

Arthur Öhman deltog på kursen och praktiserade som akustiker hos ett företag inom byggbranschen. Yrket som akustiker innebär systematiska mätningar och beräkningar för att konsultera i byggnationer av utrymmen som ska uppnå ljudklasser för isolering av all form utav ljud.

– Denna kurs var det jag tyckte saknades i en civilingenjörsutbildning för att vara beredd när man senare kommer ut i arbetslivet, säger studenten Arthur.

Ingenjörsstudenten Arthur Öhman på praktik på ett akustikföretag.
Studenten Arthur Öhman på sin praktikplats. Här ute för mätningar på ett bygge i Flemingsberg.

Praktiken innebar sådant som han inte hade lärt sig på KTH. Allt från att förmedla komplex kunskap till andra som inte har samma kunskap, till att förstå hur ett företag drivs och att inse att man får göra misstag.

– Allt detta har varit otroligt värdefullt när man läser en yrkesförberedande högskoleutbildning, där den teoretiska nivån är hög men den egentliga praktiska nivån är förvånansvärt låg, säger Arthur.

Per Fagrell och Joakim Lilliesköld, som leder utvecklingsprogrammet Framtidens utbildning på KTH, betonar vikten av praktik inom ingenjörsutbildningen och hur kursen passar in i den bredare strävan att förnya utbildningsprogrammet på KTH.

– Den här kursen är ett nytt sätt att ge studenterna en möjlighet att prova sina kunskaper och färdigheter i yrkeslivet. Kursen bidrar också till att tänka nytt kring utformningen av utbildningsprogram, på så sätt bidrar den mycket bra till utvecklingen av KTH:s utbildningar, säger Per.

De noterar att kursen är en del av ett större pussel av initiativ för att förnya utbildningen och att det är viktigt att dela erfarenheter och bästa praxis med andra program och fakulteter på KTH för att utveckla utbildningsutbudet.

– Om fler program får med en sådan här kurs och framför allt om den även kan erbjudas som sommarkurs så kan det bli en faktor som påverkar KTH:s attraktivitet.

Praktiken ger studenterna möjlighet att få inblick i hur det fungerar på en arbetsplats, och hur arbetet som civilingenjör kan se ut, utan att känna pressen av att man måste leverera från dag ett.

– Det har gett mig mycket mer självförtroende i min förmåga att leverera i en arbetsuppgift. Jag hade först uppfattningen av att jag inte skulle förstå mycket på arbetsplatsen men märkte snabbt att min teoretiska bakgrund från kurserna har förberett mig för att hänga med i det mesta, säger Arthur.

Kursen avslutas med en muntlig presentation och reflektion som är öppen både för lärare och andra studenter. Efter examinationen har Leif fått mycket positiv återkoppling. Men han noterar att en utmaning för att utveckla kursen är att engagera fler lärare som handledare när fler studenter vill delta. Men han ser också värdet av att fler lärare får insikt i arbetslivet utanför akademin.

Under vårterminen var det sju studenter som följde kursen, varav fem som gjorde den på halvtid parallellt med Kandidatexamensarbetet. Flera av dem fick sedan sommarjobb på de arbetsplatser där de gjorde praktiken, vilket visar att även företagen är nöjda.

– Jag skulle tipsa alla som läser till civilingenjör att läsa en sådan här kurs om de har möjligheten, avslutar Arthur.

För frågor om kursen hör av dig till: praktikkurs-medieteknik@kth.se

Eller läs mer på Ingenjörsinriktad Yrkesträning

Text: Charlotta Alnersson

Relaterade nyheter

MSc Sustainable Digitalisation

Nytt masterprogram i hållbar digitalisering

Stor efterfrågan från både studenter och personal på KTH har gjort att det nya masterprogrammet inrättats i rekordfart. Nu är det öppet för ansökan med studiestart i augusti 2024.

Läs artikeln
KTH International student ambassadors 2023

De har en nyckelroll i rekryteringen av nya studenter

Varje år guidar ambassadörerna nästan 100 grupper på campus, svarar på 2000 förfrågningar, besöker skolor och deltar i utbildningsmässor. Ungefär hälften av de tillfrågade presumtiva studenterna säger...

Läs artikeln

"Det fick mig att inse hur mycket som ligger i våra händer"

På KTH har vi hängivna lärare som varje dag gör allt för att inspirera, utbilda och vägleda nästa generations ingenjörer, forskare och innovatörer. Lyssna på vad några av dem säger om viktiga ögonblic...

Läs artikeln