Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ramverket för framtidens utbildning på KTH

Graf: Principnamnen (blåa rutor) grupperade i lökformade områden (blå omgivande streck)

Ramverket för Framtidens utbildning

Framtidens utbildning är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​

Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. 

Definitioner av principerna

 

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-27