Till innehåll på sidan

Tiden före och initiering av programmet

Förändringsprogrammet Framtidens utbildning initieras under hösten 2022. Då integreras ramverket i verksamhetsplanen, en programledning utses och en programkoordinator tillsätts. Initieringen hade föregåtts av ett utredningsarbete som utbildningsnämnden fått i uppdrag av rektor Sigbritt Karlsson. Behovet av ett strategiskt långsiktigt utredningsarbete hade identifierats redan före pandemin.

Timeline 2019-2027: initiation marked from autumn 2022-start 2023. In Swedish
With an appointed programme management and programme coordinator, the Future Education programme is initiated. (Overview of timeline is in Swedish)

Utbildningsnämndens utredningsarbete

I slutet på 2019 identifieras behovet av strategiskt långsiktigt utredningsarbete kring KTH:s framtida utbildningar. Men sedan kom coronapandemin och arbetet försenades.

I verksamhetsplanen för 2021 ger rektor Sigbritt Karlsson 2 uppdrag: Vicerektor för utbildning och utbildningsnämnden (UN) ges uppdrag som rör framtidens utbildning. Samtidigt ges vicerektor för digitalisering ett uppdrag om digitalisering av utbildning. För att undvika dubbelarbete slogs de två uppdragen ihop till ett arbete som drevs av UN.

I februari 2022 levererar UN:s arbetsgrupp rapporten "Ett ramverk för framtidens utbildning på KTH" (V-2021-0870 ks-kod 2.2) till rektor Sigbritt Karlsson.

Den så kallade "ramverksrapporten" består av två delar: en analysdel och en del som presenterar ett förslag på ett ramverk med 13 principer  för organisering och struktur av hur KTH ska arbeta med utbildningsutveckling i linje med .

Under våren diskuteras principerna i olika arenor och grupperingar för utbildningsutveckling på KTH.

Den 14 juni 2022 fattar rektor Sigbritt Karlsson Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380)  efter att principerna har modifierats något (namn och definitioner).

Förändringsprogram för utbildningsutveckling initieras

Under hösten 2022 diskuteras hur principerna kan integreras i KTH:s verksamhetsplan på skolor och i KTH-övergripande nätverk. Se uppdrag kopplade till Verksamhetsplan för KTH 2023–2025 .

14 november 2022 fattar universitetsdirektör Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716) : Uppdragen som programledare (Joakim Lilliesköld) och vice programledare (Anna Jerbrant och Gunnar Tibert) gäller från och med den 1 december 2022 och längst till och med den 30 juni 2025.

Den 1 december 2022 börjar Programledningen  formellt sitt arbete.

1 januari 2023 börjar Per Fagrell i sin roll som programkoordinator .

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-15