Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om förändringsprogrammet Framtidens utbildning på KTH

Om programmet i korthet

Vad är Framtidens utbildning?​

Framtidens utbildning är ett förändringsprogram som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar med ett långsiktigt helhetsperspektiv.​

Varför ska vi ha ett förändringsprogram?

Syftet med programmet är att göra KTH, med utbildning av högsta kvalitet i de bästa utbildningsmiljöerna, fortsatt attraktivt och relevant i en snabbt föränderlig och osäker värld.​

Missionen är att vidareutveckla KTH:s utbildningsutbud, undervisning, infrastruktur och processer både för grund-, avancerad- och forskarnivå och för livslångt lärande. ​

Visionen är att KTH – som ett världsledande universitet – attraherar, utbildar och vidareutbildar ingenjörer, arkitekter, lärare och forskare med de breda och djupa kompetenser som krävs för att göra världen ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.​

Mer om varför och bakgrunden

Redan före pandemin identifierades behovet av ett strategiskt långsiktigt utredningsarbete om KTH:s framtida utbildningar. 

Bakgrund – Varför förändra KTH:s utbildningsverksamhet?

Tiden före och initiering av programmet

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-14