Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bakgrund – Varför förändra KTH:s utbildningsverksamhet?

Om programmet i korthet

Om förändringsprogrammet Framtidens utbildning på KTH

Från beslutet om principerna

Ur beslut om principer för Framtidens utbildning

Ärendet

"KTH utvecklar ständigt sina verksamheter. KTH var en av grundarna till CDIO, ett ramverk som skapades runt millennieskiftet för att utveckla nästa generations ingenjörer. KTH har fyra strategiska områden som verksamheten bygger på: Hållbarhet, Jämställdhet, Internationalisering och Digitalisering. Dessa fyra strategiska områden och tankesätten från CDIO ramverken är en utgångspunkt för de universitet som KTH vill vara. För att intensifiera utvecklingsarbetet, så har vicerektor för utbildning och vicerektor för digitalisering, genom verksamhetsplan för KTH år 2021 (V-2020-0856) fått i uppdrag att samordna en kartläggning kring framtidens lärande och lärandemiljöer."

"Arbetet har resulterat i rapporten Ett ramverk för framtidens utbildning på KTH (Diarienummer V-2021-0870). Rapporten innehåller förslag på principer som ska prägla arbetet med att utveckla KTH:s utbildning så att utbildningarna är fortsatt högrelevanta och attraktiva i den ökade konkurrensen mellan nationella och internationella lärosäten samt nya utbildningsaktörer. En viktig utgångspunkt för arbetet är också den betydelse som utbildning har för en transformation mot ett hållbart samhälle, i vilket KTH ska behålla och utveckla sin roll."

På intranätets sidor "Organisation och styrning" kan du läsa hela beslutet: Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380) .

Från ramverksrapporten

Utbildningsnämndens rapport "Ett ramverk för framtidens utbildning på KTH", som nämns i beslutet om principerna ovan, beskriver i den inledande sammanfattningen det identifierade behovet av utredningsarbetet och bakgrunden till ramverket. Läs sammanfattningen och hitta analysdelen av rapporten på sidan Omvärldsanalysen – utbildningsnämndens ramverksrapport .

Se tidslinje av utredning och initiering

Tiden före och initiering av programmet

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-15