Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fördelar och utmaningar med online-whiteboardtavlor (OCWP)

En OCWP kan främja aktivt och kollaborativt lärande hos dina studenter på ett sätt som kan vara svårt med en fysisk whiteboard. En fördel med dessa verktyg är att de stödjer interaktivitet samtidigt som informationen på dem är bestående. Genom dess flexibla arbetssätt erbjuder de dig som lärare möjligheter att utveckla dina pedagogiska tankar och din undervisning. En OCWP kan dock innebära vissa utmaningar som du behöver vara medveten om. Du behöver även ta hänsyn till den digitala tillgängligheten.

Förkortningen OCWP

OCWP står för Online Collaborative Whiteboard Platforms, det vill säga plattformar för kollaborativa online-whiteboardtavlor.

Fysisk whiteboard är kortlivad – OCWP är bestående

Informationen på en fysisk whiteboard raderas efter lektionens slut, till skillnad från informationen i en OCWP. Den kortlivade karaktären hos innehållet på en fysisk whiteboardtavla innebär utmaningar för studenternas lärande, enligt Price och De Leone (2008). Lärandet kan bli mer bestående när studenterna kan återvända till materialet.

För att spara information på en fysisk tavla måste informationen fotograferas och efterbehandlas för att uppfylla tillgänglighetskraven. Efterbehandlingen är ofta krånglig och kan leda till förändring eller förlust av information, speciellt eftersom handskriven text är svårare att skanna med OCR (Optical character recognition).

Med en OCWP kan både studenter och lärare

 • spara sitt arbete i tavlan för framtida bruk.
 • exportera tavlorna i olika filformat, exempelvis som en bild eller pdf.
 • återanvända en tavla i framtida lektioner, exempelvis för att fortsätta där förra lektionen slutade.

En fysisk whiteboard har fysiska begränsningar

Användningen av en fysisk whiteboard begränsas av den fysiska miljön på flera olika sätt. Följande begränsningar uppmärksammas av Foster och Wartig (2009):

 • Antalet studenter som kan interagera.
 • Sikten och åtkomsten.
 • Utrymmet på tavlan.

OCWP:er är flexibla och interaktiva

En OCWP saknar många fysiska begränsningar vilket gör dem mer flexibla och erbjuder därför större möjligheter att interaktivt arbeta med och presentera ett material. I följande lista hittar du exempel på fördelar som detta medför:

 • Studenter kan använda både egna och delade tavlor för exempelvis brainstorming, eget arbete, organisering av grupp-projekt och presentationer.
 • Lärare kan kopiera och modifiera befintliga whiteboardtavlor, exempelvis för att skapa en mall.
 • Studenterna interagerar mer med varandra, vilket kan uppmuntra klassdeltagande och öka gemenskapen mellan studenter.
 • Gemenskapsaktiviteter kan utföras digitalt i stället för fysiskt, med lite fantasi i utformningen.

OCWP:er kan även användas för aktiviteter som är svåra eller opassande att göra med en fysisk whiteboard. Exempelvis som isbrytare i början av en aktivitet, för postersessioner, visa-och-berätta och andra liknande evenemang.

Generella utmaningar

När du som lärare väljer att använda en OCWP behöver du vara medveten om följande utmaningar:

 • Du behöver tid för att välja OCWP och lära dig hur du ska använda den för att stödja lektionen.
 • Studenterna behöver bekanta sig med verktyget, vilket kräver tid och ansträngning från både dig och studenterna.
 • En OCWP kräver att alla studenter har tillgång till en stabil internetuppkoppling. Detta kan vara speciellt knepigt om verktyget förväntas användas utanför lektionstid.
 • KTH:s OCWP:er saknar integration med Canvas.
 • Det saknas ofta en funktion för inspelning i realtid. I så fall krävs ett externt verktyg, exempelvis skärminspelning via Zoom.

Mer specifika utmaningar lyfts på sidan Användningsområden för online-whiteboardtavlor (OCWP) .

Ta hänsyn till tillgängligheten

Ta hänsyn till digital tillgänglighet när du väljer ett verktyg att använda. De flesta OCWP fokuserar på att dela visuell information och kan ha funktioner med begränsad tillgänglighet för vissa studenter. Till exempel kan studenter behöva hög kontrast för att skilja på färger, navigerar med tangentbordet eller använder olika hjälpmedel, som en skärmläsare.

Läs mer Tips om tillgänglighet .

Referenser

Price, E., & De Leone, C. (2008). Archiving Student Solutions with Tablet PCs in a Discussion-based Introductory Physics Class. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1064, pp. 175–178). AIP.

Forster, F., & Wartig, H. (2009). Creativity Techniques for Collocated Teams Using a Web-Based Virtual Whiteboard. In 2009 Fourth International Conference on Internet and Web Applications and Services (pp. 7–11). IEEE.