Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verktyg för online-whiteboardtavlor på KTH

KTH tillhandahåller flera OCWP:er genom licenser och avtal: Lucidspark, Lucidchart, Microsoft Whiteboard och Zoom Whiteboard. Dessa verktyg har olika förutsättningar för interaktivitet och moderering, så de lämpar sig olika bra i olika situationer. Denna sida går igenom deras för- och nackdelar samt rekommenderar kompletterande verktyg.

Förkortningen OCWP

OCWP står för Online Collaborative Whiteboard Platforms, det vill säga plattformar för kollaborativa online-whiteboardtavlor.

Zoom Whiteboard – enkelt och snabbt

I Zoom kan du välja att dela en whiteboard under valen för skärmdelning. Då öppnas en tom, vit yta där du kan skriva, rita och sätta ut fördefinierade ikoner (kallas att “stämpla”). Du kan skapa flera whiteboardtavlor och byta mellan dem, men du kan bara visa en i taget. Zoom använder samma annoteringsverktyg som vid en vanlig skärmdelning och precis som vid en skärmdelning kan alla deltagare i mötet använda verktygen.

Tavlorna är sparade under mötets gång, även om du avslutar skärmdelningen, men de raderas när mötesrummet stängs. Om du vill spara innehållet kan du exportera dem som bilder eller PDF.

För mer information om Zoom Whiteboard:

Fördelar

 • Samma annoteringar som vid skärmdelning.
 • Enkelt att moderera genom att stänga av eller sätta på möjligheten för annotation för deltagare.
 • Inbyggd i det vanligaste videomötesverktyget på KTH.
 • Kan enkelt spelas in.

Nackdelar

 • Temporär, måste exporteras för att sparas efter mötet.
 • Enkla, begränsade verktyg.
 • Saknar mallar och post-it lappar.

Microsoft Whiteboard – grundläggande funktioner

I Microsoft 365 ingår en grundläggande whiteboard som kan köras som en app på datorn eller online i webbläsaren. Du kan rita och skriva direkt på tavlan, men du kan även lägga in objekt som post-it lappar, bilder, videor och dokument. Dessa objekt kan du sen flytta runt på tavlan vid behov, eller låsa dem vid en position.

Tavlorna sparas online i molnet och du kan därför återvända till dem när som helst. Du kan även exportera allt innehåll i en tavla till en bild eller som HTML (i en komprimerad mapp).

För mer information, läs Kom igång med Microsoft Whiteboard (engelska, support.microsoft.com) .

Fördelar

 • Enkelt att komma igång.
 • Användbara och enkla funktioner:
  • Inbyggd timer.
  • Post-it, både enskilda och i rutnät.
  • Kommentarer på objekt, exempelvis en post-it.
  • Mallar för vanliga scenarier.
  • Ladda upp bilder, videor och dokument.
 • Kommer med Microsoft 365, så alla anställda och studenter har tillgång.

Nackdelar

 • Inga organiserande verktyg.
 • Minimalt med grupperande verktyg och inget sätt att själv gruppera innehåll. Om du exempelvis vill flytta ett flödesschema måste du flytta alla pilar och textrutor som separata objekt.
 • Du når snabbt taket på vad du kan göra.

Lucidspark – utökad funktionalitet och flexibilitet

Lucidspark har både de grundläggande funktionerna i Microsoft Whiteboard och avancerade funktioner som breddar användningsområdet. Till exempel finns en funktion för omröstningar och ett inbyggt presentationsverktyg som använder innehåll i tavlan. Den har även många funktioner som förenklar användningen, exempelvis gruppering och sortering.

Tavlorna sparas online i molnet, precis som för Microsoft Whiteboard. När du exporterar tavlorna väljer du vad du vill exportera, du måste inte exportera hela tavlan. Du kan exportera innehållet som en CSV-fil och som olika bildformat (med eller utan genomskinlig bakgrund).

Obs! Licenskostnad tillkommer för alla som ska ha full tillgång. Studenter kan delta till viss del i tavlan utan konto, men behöver konto och licens för att kunna använda alla funktioner. Pris och hur du beställer (förklaras under rubriken “Modell 4”) .

Läs mer om Lucidspark på sidan Välkommen till Lucidspark (engelska, help.lucid.co) .

Fördelar

 • Alla funktioner som finns i Microsoft Whiteboard.
 • Avancerade funktioner, exempelvis:
  • Videoinspelning, för att lägga in ett videomeddelande i tavlan.
  • Presentationsslides från innehåll i tavlan.
  • Omröstning på valt innehåll.
  • Taggar.
  • Verktyg för att justera placeringen av innehåll relaterat till varandra.
 • Organiseringsverktyg finns för att samla ihop och sortera innehåll efter exempelvis nyckelord eller antal röster.
 • Enkelt att gruppera och flytta objekt efter eget tycke.
 • Exportera bara de delar av tavlan du behöver.

Nackdelar

 • Tillkommer en licenskostnad.
  • Separat licenskostnad för Lucidspark och Lucidchart.
 • Fler och mer avancerade funktioner kan leda till att:
  • du eller studenterna känner sig överväldigade
  • det tar längre tid att lära sig använda whiteboarden
  • det är större risk för misstag.

Lucidchart – avancerade diagram, formler och dataanalys

Lucidchart är en whiteboard fokuserad på att visualisera tekniska och precisa diagram samt dataanalys. Du kan arbeta i olika lager, skapa villkorsstyrd formatering, analysera data, infoga matematiska och kemiska formler och mycket mer. Dessa avancerade funktioner ger dig stor frihet att anpassa användningen efter dina behov och hjälper dig visualisera komplexa diagram.

Det här verktyget är kraftfullt, men rekommenderas främst till dig som har behov av dess specifika funktioner. Den stora mängden funktioner kan kännas överväldigande och kräva mer tid och energi att lära sig jämfört med de mer intuitiva whiteboardtavlorna. Lucidchart sparas online i molnet och du kan exportera på samma sätt som för Lucidspark.

Obs! Licenskostnad tillkommer för alla som ska ha tillgång. Studenter måste ha konto för att komma in i tavlan. Pris och hur du beställer (förklaras under rubriken “Modell 4”) .

Lär dig grunderna på sidan Välkommen till Lucidchart (engelska, help.lucid.co)  och läs specifika guider om att jobba i Lucidchart (engelska, help.lucid.co) .

Fördelar

 • Grundläggande whiteboardfunktioner och presentationsfunktion.
 • Kraftfullt avancerade funktioner:
  • Skapa och arbeta i olika lager.
  • Importera data från Excel, CSV eller Google docs.
  • Formler och villkorsstyrd formatering för att analysera och redigera data.
  • Skapa matematiska och kemiska formler med LaTeX eller MathQuill.
  • Skapa och spara egna former i ett personligt formbibliotek.
 • Mer än 700 mallar.

Nackdelar

 • Hög inlärningströskel. Det är inte lika intuitivt som andra whiteboardtavlor.
 • Saknar vissa av Lucidsparks funktioner, exempelvis kan du inte rita på fri hand eller hålla omröstningar.
 • Tillkommer en licenskostnad.
  • Separat licenskostnad för Lucidspark och Lucidchart.

Kompletterande verktyg

KTH tillhandahåller ett flertal verktyg som kompletterar whiteboardverktygen, här hittar du en kort förklaring av dem.  

Kontakta it-support@kth.se  för mer information om de olika verktyg som KTH tillhandahåller via licenser och avtal.