Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De viktigaste nyheterna i Canvas inför P3 VT22

Dokumentation från Lunch 'n' Learn 26 januari 2022

Publicerad 2022-02-01

Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på nyheter och nya funktioner i Canvas på KTH? Webbinariet ger dig en överblick inför vårterminen. Här är dokumentationen (video och länkar på engelska) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om de viktigaste nyheterna i Canvas inför P3 VT22.

Innehållsförteckning för videon

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play. Observera att videomaterialet är på engelska.

00:48 Kort introduktion till KTH:s kursrumsmall

02:31 Snabbgenomgång av funktionerna och inställningar för: startsidan, kursplan, moduler, meddelanden, personer, uppgifter, omdömen, bedömningsöversikten, bedömningsschema

06:05 Så laddar du ner mallen, som är på engelska (samt så hittar du en version på svenska)

07:56 När skapas kursrummen och vad är nytt med processen?

11:01 Introduktion till KTH Import Exams, publicera examinationsrum, skapa och publicera uppgift samt viktiga saker att känna till

13:39 Så fungerar importen (och "specialfallen"; uppgifter som inte kan importeras)

15:37 Efter importen: inställningar, börja bedöma med SpeedGrader

18:27 Rekommendationen att alltid använda Canvas för feedback

18:59 KTH Transfer To Ladok 

20:42 Classic Quiz slutskede - vad händer och vad bör jag som lärare veta?

Om webbinariet

Relaterade länkar

Under webbinariet uppdaterar E-lärande om de senaste nyheterna och de nya funktionerna i Canvas, så som full implementering av kursrumsmallen, KTH Import Exams och den nya processen för att hantera studenter som kopplas till kursrum.

Webbinariet riktar sig till all personal som jobbar praktisk med utbildningen på KTH, men är tänkt främst till de som inte undervisat under höstterminen och som då kanske inte följt med i E-lärandes nyhetsflöde. Webbinariet är på engelska.

Enhetlighet och enkelhet med kursrumsmall

Idén bakom kursrumsmallen är att den ska underlätta för både studenter och lärare att använda Canvas; det ska vara lätt att göra "rätt" och strukturen ska bli mer lättnavigerad. Kursrumsmallen kommer med ett fåtal funktioner synliga i kursmenyn, och varje lärare kan sedan ändra så att det som behöver synas just för deras kurs publiceras.

En mer enhetlig struktur i kursrummet underlättar för studenter att hitta material, och för lärare att arbeta med kursrummet. Kursrumsmallen har guidetexter för hur du använder mallen och E-lärande svarar gärna på frågor av både teknisk och pedagogisk karaktär för den som behöver.

Förändring i hanteringen av studenter i kursrum

Kursrum skapas numera efter kursens startdatum som är satt i Kopps. Syftet med förändringen är att få en mer effektiv process. Kursrummet skapas 9 månader innan kurstartsdatum, och det är då det är möjligt att börja arbeta i rummet. Antagna studenter och registrerade studenter läggs till automatiskt i intervaller, efter att kursrummet skapats. Även lärare, examinatorer och andra "roller" läggs till enligt samma procedur.

Den andra förändringen är borttagningen av registrerade och antagna studenter i Canvas. Framförallt berör detta studenterna och om de glömt att registrera sig. Läs mer under rubriken "Konsekvenser för studenter" i nyheten Kursrum kopplas till kursstart i stället för period (2022-01-18) .

Importera dina skannade tentor till Canvas med KTH Import Exams

Att kunna bedöma handskrivna dokument SpeedGrader i Canvas är smidigt för många, speciellt för lärare som har stora kurser. Arbetet med KTH Import Exams har pågått sedan 2021 och hittills har 120 kurser deltagit i pilotprojektet och ungefär 10.000 handskrivna tentor har importerats till Canvas. För att kunna importera en students tenta till Canvas behöver studenten vara, eller ha varit, registrerad på kursen på KTH.

Classic Quiz lämnar plats till New Quizzes

Canvas har två quizmotorer och 2024 försvinner den ena: Classic Quiz. Utfasningen kommer ske stegvis så att lärare ska hinna med i migreringen av quizfrågor från Classic Quiz till New Quizzes. Rekommendationen från E-lärande är att redan nu byta till New Quizzes.