Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursrum kopplas till kursstart i stället för period

Publicerad 2022-01-18

Från och med VT 22 är kursens startdatum basen för hur kursrummet hanteras i Canvas, i stället för perioden. Förändringen påverkar hur långt i förväg kursrum finns tillgängliga för lärare och studenter samt när oregistrerade studenter tas bort ur kursrummet.

Datum för kursstart avgör istället för period

Från och med VT 22 kommer datumet för kursstart vara det som bestämmer när kursrum i Canvas skapas och när studenter läggs in i och blir borttagna ur kursrummen. Tidigare har detta bestämts av vilken period kurserna ligger i, men det kommer nu förankras i datumet för kursstart för att vara mer kursanpassat.

De flesta kurser påverkas minimalt av denna förändring.

Konsekvenser för dig som lärare

Alla kursrum i Canvas skapas som tidigast 270 dagar innan kursstart, om de är godkända i Kopps. Annars skapas de upp ett dygn efter godkännande. Lärare, kursansvariga och examinatorer läggs in i kursrummet när det skapas om de är registrerade i Kopps, annars läggs de in efter registrering.

Du som lärare får alltså tillgång till kursrummet för redigering 270 dagar innan kursstart, oavsett när i perioden din kurs ligger. Exempelvis:

  • För kursstart 18 januari 2022 skapades kursrummen 23 april 2021.
  • För kursstart 24 januari 2022 skapades kursrummen 29 april 2021.

Det är även bra om du som lärare informerar dina studenter om förändringen av när oregistrerade studenter tas bort ut kursrummet i Canvas, vilket förklaras nedan.

Konsekvenser för studenter

Studenter läggs in i kursrummen som tidigast när kursrummet skapats, 270 dagar innan kursstart, om de är korrekt inlagda i Ladok. Då studenter endast ser kursen när du som lärare publicerat kursrummet kommer de inte märka av denna förändring.

En tydligare förändring för studenter är att de studenter som inte registrerat sig till kursen i Ladok kommer tas bort ur kursrummet fyra dagar efter kursstart. Tidigare togs oregistrerade studenter bort tre dagar innan slutet på kursregistreringsperioden, men nu är det bundet till kursstarten i stället. Här är två exempel:

  • Om kursstarten är 18 januari (tisdag) tas oregistrerade studenter bort ur Canvas morgonen 22 januari (lördag).
  • Om kursstart är 24 mars (torsdag) tas oregistrerade studenter bort på morgonen 28 mars (måndag).

Relaterat material

Läs mer om Hur Canvasrum skapas .

Läs mer om Hur användare läggs till i Canvas .