Till innehåll på sidan

Lämna in schemaunderlag

Schemaunderlaget utgör din schemabeställning. I det specificerar du vilka schemaaktiviteter din kurs ska innehålla. Från och med december 2023, för kurstillfällen för HT24 och framåt, görs detta i TimeEdit Preferences.

Schemas kalender

15 December 2023

Nytt system för schemaunderlag

Verksamhetsstödet har manuellt flyttat schemaunderlagen från HT23 från Kopps till TimeEdit Preferences. De inlagda underlagen har nu kopierats, och utgör utkast till schemaunderlag för HT24. Nu ska dessa utkast hanteras i enlighet med varje skolas rutiner för schemaläggning.

Manual för arbetet i Preferences. 

Supporttillfällen via zoom erbjuds, se schemas kalender .

Supporttillfällen på plats erbjuds enligt överenskommelse med vardera skola.

Vem lämnar in underlaget?

Varje skola på KTH bestämmer sin egen rutin. Det kan tex. vara kursansvarig eller en administratör som lämnar in underlaget. 

Var?

Från och med december 2023, för kurstillfällen för HT24 och framåt, kommer underlagen lämnas in i TimeEdit Preferences.

Länk till formuläret finns på sidan www.kth.se/schema

Logga in som medarbetare. 

När?

Underlag för höstens kurser ska vara klara i januari, och för vårens i augusti. Gå till schemas kalender

Hur?

Se Manualen .