Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mall för examinationsrum i Canvas ska underlätta arbetet

Publicerad 2020-11-25

Inför alla tentamensperioder skapas examinationsrum i Canvas. De är baserade på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund att stå på.

Detta innebär i praktiken att tentamensrummen skapas med några inställningar, en startsida och hederskodex för studenter.

Mallen har tagits fram mot bakgrund av synpunkter från lärare, studierektorer och studenter där man bland annat efterfrågat tydlighet och en enkel grund att utgå ifrån istället för att börja från början. Den lärare som inte vill använda mallen kan redigera den och ersätta med eget material.

Läs mer om Examinationsrum i Canvas .
Frågor? Kontakta it-support@kth.se .