Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Namnbyte av roll för registrerade studenter i kursrum i Canvas

Publicerad 2022-06-17

Inom kort kommer beskrivningen av registrerade studenter ändras i kursrum i Canvas. Registrerade studenter kommer benämnas som "Registered student" i kursrum, istället för att som tidigare benämnas med det otydligare "Student".

Namnbytet förtydligar vilka som är registrerade

Studenter som är registrerade på kursen har just nu rollen "Student" i Canvas. Efter namnbytet kommer rollen för registrerade studenter i stället benämnas som "Registered student" (registrerad student) i kursrum.

Rollens nya namn är valt för att förtydliga att studenten är registrerad när de går från rollen "Admitted not registered student" (antagen ej registrerad student) till rollen "Registered student".

Namnbytet förändrar bara rollens namn, alla rättigheter kommer vara densamma som "Student" har nu.

Namnbytet gäller bara kursrum

Rollen "Registered student" kommer bara användas i kursrum. I examinationsrum kommer studenter fortfarande läggas till som "Student".