Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ändrad standardinlämningstid i Canvas

Publicerad 2022-10-26

Måndag 31 oktober ändras standardinlämningstiden i Canvas från 23:59 till 19:00. Standardinlämningstiden är tiden som är förifylld när du som lärare väljer inlämningsdatum för en uppgift. Ändringen görs för att hjälpa lärare att uppmuntra studenter till att studera på dagtid. Lärare som vill ha en annan tid kan ändra standardinlämningstiden för sitt kursrum.

Tiden 19:00 är markerad i fältet för inlämningstid

Standardinlämningstiden ändras från 23:59 till 19:00

Canvas standardinlämningstid är tiden som är föreslagen när du som lärare väljer inlämningsdatum för en uppgift. Standardinlämningstiden kan ställas in på kursnivå, men den förinställda tiden för alla rum i Canvas kommer nu att ändras från 23:59 till 19:00.

Ändringen genomförs på måndag 31 oktober och påverkar inte uppgifter som redan är skapade

Förklaring av de olika nivåerna av inlämningstid och hur de påverkar varandra
Nivå Förklaring
Hela Canvas Standardinlämningstid, ändras nu till 19:00.
Kurs Samma som för hela Canvas om läraren inte ändrar.
Uppgift Det läraren väljer, men standardinlämningstiden för kursen blir förifyllt.

Ändrad inlämningstid uppmuntrar studier på dagtid

Tidigare har det inte gått att ändra standardinlämningstiden, men nyligen har Canvas uppdaterats så att KTH har möjlighet att välja en egen tid. Enligt KTH:s riktlinje om läsårets förläggning och planering (pdf)  så ska undervisning och examination i första hand förläggas under vardagar kl. 8:00-17:00. Inlämningstiden 19:00 är lämplig för att studenter ska kunna slutföra och lämna in uppgifter efter en eftermiddagsföreläsning. Detta ger en mer inkluderande examination för de som inte kan arbeta på kvällar. Genom att ha en inlämningstid mer kopplad till förväntade arbetstider för studenter uppmuntrar vi att studenter studerar på dagtid. 

Valet av tiden 19:00 har gjorts i samråd med studentkåren. 

Lärare väljer själv vilken inlämningstid en uppgift ska ha

Du som lärare får själv bestämma inlämningstid efter vad som passar för din examination, oavsett vad standardinlämningstiden är satt till. Det finns ingen central bestämmelse kring vilken inlämningstid som gäller på KTH.

Påminn studenterna om inlämningstiden

Studenterna kommer bli informerade om ändringen i Canvas, men det är viktigt att du som lärare också informerar studenterna om de specifika tider du använder för inlämningsuppgifter på din kurs. Tänk på att studenter ofta är vana vid att ha inlämningstid 23:59, så om du använder en annan tid är det extra viktigt att uppmärksamma dina studenter om det. Fundera också på om studenterna behöver få uppgiften tidigare.

Ändra standardinlämningstid i ett Canvasrum

Du kan ändra standardinlämningstid för din kurs om du vill ha en annan tid än 19:00.

  1. Gå till ”Inställningar” (Settings) för Canvasrummet.
  2. Vid ”Standardinlämningstid” (Default due time), välj en tid i rullgardinsmenyn. Det går bara att välja hela timmar.