Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anta till forskarutbildning

Processmodell, beslutsmall och annan relevant information som stöd för hantering av antagning till utbildning på forskarnivå

I antagningsordningen anges att anställning som doktorand är den huvudsakliga studiefinansieringen för doktorander vid KTH och att rektor beslutar om andra former för studiefinansiering. Den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Processmodell

En anmälan till forskarutbildning hanteras enligt processmodellen och aktivitetsbeskrivningarna nedan. Sökande antas till utbildning med licentiatexamen eller doktorsexamen som målexamen och antagning sker till ett ämne. Vid KTH antas doktorander även till ett doktorsprogram eller till ett program inom ett utbildningssamarbete.

Processmodell anta till forskarutbildning (pdf 79 kB)

Aktiviteter

Starthändelse: Presumtiv stipendie- eller industridoktorand finns

1: Granska avtal

Starthändelse: Ansökan till utlyst doktorandplats inkommer till KTH

2: Diarieföra ansökan

3: Bedöma grundläggande behörighet

4: Bedöma särskild behörighet,

5: Göra urval på behöriga sökande,

6: Kalla till och genomföra intervju

7: Besluta om antagning till studier på forskarnivå, använd beslutsmall.

8: Besluta om handledare

9: Diarieföra beslut

Resultat: Underlag finns för handläggning av anställning av antagen

10: Informera samtliga sökande

Resultat: Samtliga sökanden har erhållit besked (antagen respektive ej antagen)

Om antagen till doktorandplats:

11: Skicka beslut till EDO via ladok@kth.se

Om ej svenskt personnummer, annars direkt till aktivitet 12

12: Skapa personnummer

13: Etablera antagen i ladok

Resultat: Uppgifter finns i ladok för uppföljning, årsredovisning mm

14: Skapa eISP-konto till antagen

Resultat: Antagen doktorand är registrerad i ladok och ISP kan skapas och fastställas

Styrande dokument

7 kap. 34-41 §§ högskoleförordningen

Rektorsbeslut V-2019-0237 Antagning till utbildning på forskarnivå (pdf 56 kB)

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH:s styrdokument)

Beslutsmall

Beslut och bilaga - anta till utbildning på forskarnivå

Information om eISP-systemet och formulär för ansökan om användarprofil (dvs behörighet)

Här finns information och formulär

Frågor ställs till eISP-support via e-post: e-isp@kth.se

Doktorandanställning

Revidering pågår.

Processledning

Processägare

Processledare

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren