Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om processarbete

KTH beskriver utbildningsadministrativa processer som ett stöd för KTH:s verksamhetsutveckling med syftet att erbjuda ett effektivt och rättssäkert utbildningsstöd.

Arbetet med utbildningsadministrativa processer är ett stöd för KTH:s verksamhetsutveckling. Att beskriva processer/arbetsflöden är ett av flera verktyg som stödjer KTH att uppnå mål och förverkliga planer som formulerats inom ramen för 'att utbilda'. Det sätt på vilket vi arbetar med processer kan även stödja utveckling på det mellanmänskliga området som handlar om medarbetarskap, ledarskap, värderingar, förhållningssätt och relationer.

Målet med processarbetet är att uppnå ett effektivt och rättssäkert utbildningsstöd. Arbetet med processer syftar till att stärka Ett KTH. Genom att kartlägga och visualisera arbetsflöden (processer) får vi en gemensam bild av flödet/processen och dess utmaningar. En av produkterna av ett sådant arbete är en processmodell med aktivitetsbeskrivningar som publiceras.

På så sätt erbjuder vi stöd för att:

  • Möjliggöra för KTH personal att leverera rätt sak i rätt tid på ett rättssäkert sätt
  • Introducera nyanställd
  • Följa upp en process
  • Upphandla systemstöd/stödtjänst
  • Möjliggöra digitalisering

För vem beskrivs processen?

Materialet på dessa sidor vänder sig främst till KTH personal som arbetar inom processen att utbilda.

Utbildning i processorienterat arbete

Ska du delta i processarbete eller bara är nyfiken är du välkommen att ta del av utbildning i processorienterat arbete vid KTH  som tagits fram som ett stöd i arbetet med ett samordnat verksamhetsstöd.

Är alla processer beskrivna?

Att beskriva processer är ett pågående arbete. Nytillkomna beskrivningar publiceras löpande och befintliga uppdateras.

Processcykeln – från behov att kartlägga till regelbunden uppföljning

Så här kan det gå till:

1 Något inträffar som motiverar en kartläggning av arbetsflöde

2 Initiera kartläggning – vilka ska delta, vem beställer, behov av stöd i arbetet

3 Kartläggningsarbete – visualisera flödet, workshop, identifiera utmaningar, fånga upp förbättringsområden, erhålla en gemensam bild av flödet och dess utmaningar

4 Prioritera åtgärder

5 Åtgärda

6 Utse processägare och processledare

7 Kommunicera och publicera på webb

8 Arbeta enligt den beskrivna processen

9 Regelbundet följa upp processen

Roller i processarbetet

Processledare

Processägare

Chef

Medarbetare

Processtöd (Verksamhetsutvecklare)

Lista med beskrivna processer indelat i kategorier