Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lista över utbildningsadministrativa processer

Här visas en lista över de utbildningsadministrativa processer som är beskrivna och publicerade. Varje sida innehåller länkar till mallar, formulär, lathundar, styrdokument och annat stödmaterial som ör relevant för den aktuella processen.

Planera utbildningsutbud

Kurs på förberedande, grund-, avancerad, och forskarnivå

Inrätta kurs och fastställa kursplan

Ändra kurs och kursplan

Avveckla kurs

Ställa in kurstillfälle

Utbildning på förberedande, grund- och avancerad nivå

Förändra utbildningsutbud

Hantera utbildningsplan

Hantera utbildningssamarbete

Tidplaner för arbete med KTH:s utbildningsutbud

Tidplaner för arbete med KTH:s utbildningsutbud

Aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbud av program och kurser

Aktiviteter och datum för KTHs utbud av fristående kurser

Utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan och doktorsprogram

Individuellt åtagande inom forskarutbildning

Livslångt lärande

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Ge stöd till och ta emot student på anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Förbereda utbildning

Schemalägga termin

Hantera anmälan till utbildning

Validera reell kompetens   (bl.a. för tillträde)

Antagning doktorander

Handlägga studier på annan nivå

Anta till forskarutbildning

Handlägga KTH-CSC stipendieprogram

Antagning till kurs inom program

Hantera antagning till kurs inom program (AKP)

Maskinell behörighetsbedömning för programkurser

Internationella sökanden

Hantera antagning till masterprogram

Tilldela KTH-stipendier för sökande till KTH:s masterprogram

Fakturera och betala studieavgift

Ta emot och introducera student

Ta emot och introducera nyantagna studenter

Påbörja utbildning

Webbregistrera på kurs

Hantera studentärenden

Handlägga studieuppehåll

Handlägga tillgodoräknande

Validera reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande

Studievägleda student som ej uppfyller uppflyttningskrav

Hantera återvändande programstudent som saknar giltigt studieuppehåll

Hantera examination

Tentamensanmälan, resultatrapportering och attestering

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd

Skanna salstentor

Handlägga extra examinationstillfälle

Hantera studentmobilitet

Hantera inresande utbytesstudent, DD och DM

Kommunicera med inresande utbytesstudent

Hantera utresande utbytesstudent

Avsluta utbildning

Utfärda examen

Utfärda kursbevis

Handlägga tillgodoräknande

Validera reell kompetens för tillträde och för tillgodoräknande

Åter till startsidan

för utbildningsadministrativa processer