Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studievägleda student som ej ligger i fas med sina studier

Uppföljning av studenters studieresultat görs kontinuerligt under programstudierna. Programstudenter antagna till utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå som inte uppfyller kraven för fortsatta studier enligt utbildningsplan ska erbjudas en individuell studieplanering.

Processmodellerna visar arbetsflödet och aktivitetsbeskrivningarna är ett stöd i arbetet för dig som arbetar med uppföljning av studieresultat.

För studenter antagna höstterminen 2018 och senare

Uppföljningsarbetet av programstudenters studieresultat varierar inom KTH. En individuell studieplanering ska erbjudas programstudent som inte ligger i fas med sina studier.

Processmodell och aktiviteter

Studievägleda programstudent som ej ligger i fas med sina studier, antagna from Ht 2018

För studenter antagna innan höstterminen 2018

Uppföljning ska göras av samtliga programstudenters studieresultat inför uppflyttning till en högre årskurs, utifrån de KTH-gemensamma kraven. Studenter som inte uppfyller uppflyttningskraven identifieras och erbjuds individuell studieplanering.

Processmodell och aktiviteter

Studievägleda student som ej uppfyller uppflyttningskrav till högre årskurs, antagna före ht2018

 

Andra processer och lathundar

Processen Handlägga studieuppehåll

Processen Hantera antagning till kurs inom program (AKP)

Lathundar till Ladok

Processledning

Processägare

Processledare

Nina Holmsten
Nina Holmsten studie- och karriärvägledare nholmste@kth.se 087906176 Profil

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren