Till innehåll på sidan

Beräkna ersättning vid kursmedverkan av lärare från annan avdelning än kursägande avdelning

För att kunna räkna ut en totalintäkt för en enstaka kurs kalenderåret 2021 gäller följande schablonsiffror:

Exempel (gäller en kurs på 7,5 hp)

8000 SEK/registrerad student på kurstillfället = totalintäkt GRU för kurstillfället (efter avräkning på 20% av kursintäkten som tillfaller kursägande avdelning)

Examensarbete

  • 36 000 SEK/examensarbete 30 hp - (kursmedverkande lärare/handledare bistår i examinationen, om detta inte sker så kan schablonsiffran vara 32 000 SEK/examensarbete)
  • 18 000 SEK/examensarbete 15 hp - (kursmedverkande lärare/handledare bistår i examinationen, om detta inte sker så kan schablonsiffran vara 16 000 SEK/examensarbete)

Förtydligande:

I de 20% som tillfaller kursägande avdelning ingår täckning för lokalkostnader förknippade med genomförandet av kursen.

En överenskommelse behöver alltid upprättas mellan inblandade parter för att en omföring av GRU-medel skall kunna ske. Det är kursägande avdelning (genom ansvarig ekonom) som ansvarar för att omföring av medel sker.

Kursägande avdelning ansvarar för att meddela ansvarig ekonom hur många studenter som var registrerade på kursen. Utan den uppgiften kan ingen beräkning göras kring fördelningen av intäkterna enligt överenskommelsen.