Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beräkna kursintäkter och kostnader

För att kunna räkna ut en totalintäkt för en enstaka kurs kalenderåret 2024 gäller följande schablonsiffror:

Exempel (gäller en kurs på 7,5 hp)

8000 SEK/registrerad student på kurstillfället = totalintäkt GRU för kurstillfället (efter avräkning på 20% av kursintäkten som tillfaller kursägande avdelning)

Examensarbete

  • 36 000 SEK/examensarbete 30 hp
  • 18 000 SEK/examensarbete 15 hp 

Förtydligande:

I de 20% som tillfaller kursägande avdelning ingår täckning för lokalkostnader förknippade med genomförandet av kursen.

En överenskommelse behöver alltid upprättas mellan inblandade parter för att en omföring av GRU-medel skall kunna ske. Det är kursägande avdelning (genom ansvarig ekonom) som ansvarar för att omföring av medel sker.

Kursägande avdelning ansvarar för att meddela ansvarig ekonom hur många studenter som var registrerade på kursen. Utan den uppgiften kan ingen beräkning göras kring fördelningen av intäkterna enligt överenskommelsen.