Till innehåll på sidan

Besluts- och delegationsordning

Skolchefen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt

Här finner du rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt (Besluts- och delegationsordning) inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå:

Övergripande styrdokument

Besluts- och delegationsordning (Reviderad att gälla från och med 2021-09-01)

Beslut- och delegationsordning (pdf 575 kB)

Beslut utökad delegationsordning fler ersättarled.pdf (pdf 467 kB) Beslut om förlängd giltighetstid för utökad delegationsordning fler ersättarled (pdf 257 kB)

Delegationsordning för avtal - Översiktstabell över de vanligaste avtalstyperna och vem som signerar vad.

Skolchefens övriga delegationer

Beslut om delegationer gällande miljöledningsarbetet på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 404 kB)

Beslut om delegation rörande förlängningar av studietid på grund av Covid-19 (pdf 418 kB)