Till innehåll på sidan

Besluts- och delegationsordning

Skolchefen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt

Här finner du rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt (Besluts- och delegationsordning) inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå:

Övergripande styrdokument

Skolchefens delegationer (gäller från och med 1 november 2020):

Beslut- och delegationsordning (pdf 567 kB)