Till innehåll på sidan

Besluts- och delegationsordning

Skolchefen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt

Här finner du rektors och vice rektor för forsknings fördelning av beslutanderätt (Besluts- och delegationsordning) inom KTH, med vidaredelegationer av beslutanderätt ner till skolnivå:

Övergripande styrdokument

Besluts- och delegationsordning (Reviderad att gälla från och med 13 januari 2022)

Beslut- och delegationsordning (pdf 765 kB)

Delegationsordning för avtal - Översiktstabell över de vanligaste avtalstyperna och vem som signerar vad.

Delegationsordning för inköp / upphandling  - Översiktstabell över delegationer vid inköp och upphandling utifrån belopp

Skolchefens övriga delegationer

Beslut om delegationer gällande miljöledningsarbetet på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 404 kB)

Beslut om delegation rörande förlängningar av studietid på grund av Covid-19 (pdf 418 kB)