Till innehåll på sidan

Firmatecknare

Ibland efterfrågar våra avtalsparter intyg på vem som är firmatecknare.
Här finner du besluten som utser skolchef och prefekt och deras mandatperioder.