Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. Alla som arbetar på KTH och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller.

Frågor?

Inköpsfunktionen på ABE-skolan når du via inkop@abe.kth.se om support behövs.

Ska du köpa in dator, datortillbehör eller mobiltelefon?

  • Inköp av dator, datortillbehör eller mobiltelefon sker genom våra IT-beställare.
  • Använd IT:s inköpsportal  för att få hjälp med ditt inköp.

Inköp av vara eller tjänst

Wisum

Följande rutiner gäller:

Länk till KTH:s avtalskatalog finns längst ner på startsidan i WISUM

1. Sök efter vara eller tjänst i KTH:s e-handelssystem WISUM

2. Om varan eller tjänsten inte finns i WISUM, sök i KTH:s avtalskatalog som du finner länk till längst ner på WISUM:s startsida.

Avtalskatalogen

Observera att varje enskil ramavtal innehåller information om vilka avropsrutiner som gäller samt vilken funktion som är avropsberättigad d.v.s. vilka som får utföra inköpet. Du hittar kontaktuppgifter till ansvariga under Kontaktinformation inom ABE-skolan

3. Om det du söker inte finns i KTH:s avtalskatalog i WISUM, finns de statliga ramavtalen, dessa kan du hitta på avropa.se

Observera att varje statligt ramavtal innehåller information om vilka avropsrutiner som gäller.

4. Om det du söker inte finns på något avtal så ska upphandling ske. Kontakta utsedd funktion: Följande personer är utsedda att genomföra direktupphandlingar