Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beställa film och foto

Här hittar du information om hur du beställer foto och film, saker att tänka på samt riktlinjer att förhålla sig till.

För att beställa en filmproduktion fyller du i en brief för film och skickar in KTH:s upphandlade byrå för innehållsproduktion, OTW.

I briefen beskriver du din vision av filmen så utförligt som möjligt. Briefen uppmanar dig beskriva målgrupp, budskap och kanal. I den behöver du också tänka till kring och beskriva hur filmen ska publiceras och distribueras samt vilka format ska användas.

Briefmall för film och generell information om beställningsprocessen hittar du på sidan som heter beställa innehållsproduktion.

Riktlinjer

Nedan är riktlinjer som gäller för framtagning av alla filmer KTH producerar.

  • Filmer framtagna av KTH måste följa KTH:s övergripande grafiska riktlinjer.  Kommunikationsbyrån är insatt i hur de appliceras.
  • Filmen måste vara tillgänglighetsanpassad. Textad och vid behov syntolkad. Bakgrundsmusik är justerad så att tal hörs tydligt.
  • Hänsyn till GDPR måste tas. Modellavtal ska skrivas under, diarieföras och arkiveras. Modellavtal hittar du här. Information om hur du diarieför och arkivera handlingar hittar du här.

Bildformat för film

Bildformat för film

Film distribueras i olika videoformat som anger hur bredden förhåller sig till höjden. Olika plattformar kräver olika anpassning för maximal exponering.

16:9 är ett liggande standardformat som passar för vanliga datorskärmar och Youtube.

1:1 och 4:5 passar för Facebook eller Instagram för att synas maximalt i scrollande mobiler.

9:16 passar för kampanjer på Snapchat, IGTV (Instagram TV), eller Instagram stories.