Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inkluderande digitalisering för psykisk hälsa och välbefinnande: hur når vi dit tillsammans?

Digitalisering ger unika möjligheter att identifiera och rikta strategiska innovationer mot viktiga utmaningar och möjligheter avseende förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande i samhället. Konferensen kommer att koncentrera sig på vad vi redan idag och i närtid kan göra, utifrån dagens regelverk, öppna datakällor, vår kulturella miljö och våra möjliga samverkansytor.

Tid: On 2024-05-22 kl 10.00 - To 2024-05-23 kl 12.00

Plats: Flemingsberg

Kontakt:

Sebastiaan Meijer smeijer@kth.se

Exportera till kalender

Den 22:e maj (kl: 10.00 - 17.00) föreläsningar, panelsamtal och diskussionstillfällen med efterföljande mingel och lättare förtäring.

Den 23:e maj (kl: 9.00 - 12.00) fortsätter vi med att skapa konkreta gemensamma insatser och samverkan framåt.

Anmälan

Psykisk hälsa och välbefinnande är en nyckelfaktor för att samhället ska klara omställningen till en hållbar utveckling där förutsättningarna för samhällsmedborgarnas välbefinnande ökar . Detta är en svår uppgift då det utöver behandling av ohälsa finns många andra faktorer och sektorer i samhället som i samspel med varandra skapar hälsa och välbefinnande.

Konferensen kommer att vara en köksfest för forskare, tjänstemän, behandlare, volontärer, samhällsrepresentanter och innovatörer kring hur digitalisering kan hjälpa vägen framåt för klokare tvärsektoriellt beslutsfattande, skalbarhet av stödinsatser och inkludering av hela samhället.

Aktuella strategier för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande som resurs utvecklas nu i EU, i Sverige och i SKRs nya positionspapper. De tydliggör samstämmigt att vi behöver utveckla ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, där varje individ får de insatser de behöver för att kunna uppnå, upprätthålla eller återfå sin fulla potential och sitt välbefinnande. För att förverkliga dessa ambitioner krävs ett fokus på utveckling av nya arbetsformer i alla de olika system som kan bidra till psykisk hälsa och välbefinnande.

Konferensen är lokaliserad i Flemingsberg: en spännande plats där socioekonomiska skillnader, stadsutveckling, vårdproduktion och akademi ger bra grund för att träffa de som man inte vanligtvis träffar i sitt arbete . Konferensen ger konkreta exempel på tvärsektoriell samverkan för att främja välbefinnande hos unga vuxna med stöd i data och hur digitala behandlingsinsatser kan utvecklas med fokus på inkludering.

Dag 2 kommer att aktivera deltagarna i att tillsammans utveckla tankarna till konkreta steg vidare för framgångsrik samverkan mellan akademi, policy och verksamhet.

Var medskapare och bli inspirerad av eldsjälar och forskning i framkant!

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-14