Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppen nätverksträff om KTH:s utbildningar i samband med Covid-19

Välkomna för att diskutera utbildningsfrågor i samband med Covid-19. Detta evenemang är öppet för alla på KTH, såväl studenter som personal.

Tid: Fr 2021-05-14 kl 13.15 - 15.00

Plats: Via Zoom

Kontakt:

Anna-Karin Högfeldt akhog@kth.se

Exportera till kalender

I samband med pandemins utbrott i slutet av P3, 2020, så öppnades programansvarigas och studierektorernas nätverk upp för samtliga på KTH, såväl personal som studenter, för att diskutera angelägna utbildningsfrågor. Därav namnet "öppna nätverksträffar". Nätverksträffarna arrangeras av avdelningen Lärande, ITM, på uppdrag av KTH:s ledning, och syftar till att stärka kommunikationen och delaktigheten i utbildningens utveckling. Detta är särskilt angeläget när förändringarna går väldigt snabbt och innebär stora påfrestningar för studenter, lärare och annan personal. Dessa interna konferenser kommer även att fortsätta under vårterminen 2021 och gå varannan vecka. Det är Viggo Kann och Anna-Karin Högfeldt som ansvarar för koordineringen av träffarna. Ansvariga för e-lärandestödet samt vicerektor för utbildning deltar.

Webbadress för mer information

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-16