Till innehåll på sidan

Hantering av webbadress

Artikel- och avdelningsmallar öppnade i visningsläge visar webbadressen för innehållet:

I redigeringsläge aktiveras inmatningsfält för det aktuella ledet i webbadressen när du för markören över slutet på adressen: 

I det aktiverade fältet kan du manuellt ändra ledet i webbadressen. Lämnar du fältet tomt kommer en omskrivning av innehållets rubrik automatiskt att sättas som adressled. 

Det finns klara poänger med att manuellt ange led för webbadress när avdelningsrubriken är lång. Du kanske inte alltid vill att hela rubriken ska gå igen i webbadressen om du vill hålla den kort.

Var försiktig med att ändra innehåll i fältet för befintliga avdelningar! Ändrat led för avdelning påverkar webbadressen för allt underliggande innehåll!

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: Polopoly
Senast ändrad: 2015-02-09