Till innehåll på sidan

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Digital tillgänglighet betyder att alla människor - oavsett exempelvis funktionsnedsättning - ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. Behovet av tillgänglighet har alltid funnits, men kraven håller på att höjas rejält.

Det här behöver du veta

Alla som jobbar på en myndighet behöver förstå vad digital tillgänglighet handlar om. Den här sidan visar vägen till tillgänglighet för dig som skapar digitalt innehåll på KTH. Den tar upp följande:

 • Nya lagkrav som berör KTH
 • Fler anledningar att satsa på tillgänglighet
 • Lär dig grunderna på 15 minuter (video)
 • Läs mer om hur du publicerar tillgängligt innehåll  

Nya lagkrav som berör KTH

Från och med 23 september 2020 ska alla webbplatser i offentlig sektor leva upp till lagkrav på tillgänglighet. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen, digg.se)  kräver att digitalt innehåll ska vara

 • möjligt att uppfatta, oavsett eventuell nedsättning av exempelvis syn eller hörsel

 • hanterbart, det vill säga möjlig att interagera med

 • begripligt och

 • robust, det vill säga kunna användas med ett brett spektrum av olika användarprogram, såsom webbläsare eller tekniska hjälpmedel.

I praktiken innebär detta att vi ska uppfylla drygt 50 tillgänglighetskriterier i en standard som heter EN301549, som i stort sett motsvarar de mer kända Web Content Accessibility Guidelines 2.1 AA (WCAG) .

Dessutom måste vi för varje webbplats publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar status för tillgängligheten på våra sajter, och anvisa kontaktvägar dit användare kan höra av sig om de har problem eller behöver hjälp.. Och vi måste ha beredskap att hjälpa den som utnyttjar denna möjlighet.

Tillgänglighetsredogörelse för KTH:s webbplats

Fler anledningar att satsa på tillgänglighet

Förutom DOS-lagen berörs våra digitala tjänster av flera andra lagar, varav flera tar upp tillgänglighet. Men det finns även många andra argument för att satsa på digital tillgänglighet. Inte minst följande:

 • Tillgänglighet är nödvändigt för vissa personer för att de exempelvis ska kunna utbilda sig.

 • Tillgänglighet bidrar ofta till ökad användbarhet och en bättre upplevelse för alla.

 • Tillgänglighet gör att våra digitala satsningar får större effekt och att vi når fler.

Lär dig grunderna på 15 minuter (video)

Den här filmen går igenom både lagkrav, argumentation och några konkreta exempel på 15 minuter:

Läs mer om hur du publicerar tillgängligt innehåll

Här på intranätet finns det mesta du behöver vad gäller mallar och interna riktlinjer. För dig som innehållsägare rekommenderar vi att du börjar med de här sidorna:

Fler konkreta rekommendationer finns under Skapa innehåll

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-21