Till innehåll på sidan

Tabeller

Tabeller kan vara svåra att tolka – både för användare med skärmläsare och för andra. De bör därför användas med försiktighet.

Använd bara för tabelldata

Överväg alltid om tabell är nödvändigt. I många fall går det att presentera informationen i vanlig löpande text på sidan.

Gör inte layout med hjälp av tabeller. Användare som använder läshjälpmedel kanske inte får informationen i tabellerna alls eller i fel ordning. 

Lagen kräver: Använd inte tabeller för layout (Webbriktlinjer)

Lägg in korta rubriker

När en skärmläsare läser upp en tabell läser den cell för cell. För att användaren ska kunna orientera sig är det därför viktigt att ha rubriker för varje kolumn. De kan läsas upp före innehållet i varje cell.

Lagen kräver: Använd tabellrubriker för att hjälpa användaren (Webbriktlinjer)

Sträva alltid efter att ha korta kolumnrubriker. Om rubrikerna är långa tar det tid att höra dem upprepas om och om igen.

Ha samma antal celler på alla rader

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell har delade eller sammanslagna celler tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen.

Undvik tomma celler. De vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-12