Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frågor och svar

Går det att säga upp en stipendiat?

Nej, stipendiaten måste själv skriftligen avsäga sig stipendiet, detta gäller även om någon vill göra ett uppehåll i studierna. Avsägningen ska göras skriftligt, det går bra med ett e-postmeddelande.

Kan en stipendiat få utlägg?

Nej, en stipendiat är inte anställd. Stipendiet ska vara så väl tilltaget att det täcker normala levnadsomkostnader som t.ex gymkort, SL-kort m.m.

Kan en stipendiat få sjukledigt, semester eller föräldraledighet?

En stipendiat är inte anställd. Stipendiet betalas oavkortat ut enligt den beslutade stipendieperioden.

Kan en stipendiat få stipendium i mer är 2 år?

Generellt sett nej, undantag finns t.ex. CSC-stipendiater, HEC-stipendiater och vissa SIDA-stipendiater. Där är det kontrakten från finansiärerna som styr och då kan ibland 2 årsgränsen överskridas.

Går det att få stipendium som forskarstuderande och sedan ett stipendium som postdoktor på KTH?

Nej. Om personen har disputerat på något annat universitet går det att få ett postdoktorstipendium på KTH, men inte om personen disputerat vid KTH.

Hur annonserar jag ett postdoktorstipendium?

För mer informatiom om hur annonsering av stipendium går till, följ länken.

Annonsering av ett postdoktor stipendium