Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Går det att säga upp en stipendiat?

Nej, stipendiaten måste själv skriftligen avsäga sig stipendiet, detta gäller även om någon vill göra ett uppehåll i studierna. Det går bra med E-post.

Kan en stipendiat få utlägg?

Nej, en stipendiat är inte anställd. Stipendiet ska vara så väl tilltaget att det täcker normala levnadsomkostnader, t.ex gym.kort, SL kort osv.

Kan en stipendiat få sjukledigt, semester eller föräldraledighet?

En stipendiat är inte anställd. Stipendiet betalas oavkortat ut enligt den beslutade stipendieperioden.

Kan en stipendiat få stipendium i mer är 2 år?

Generellt sett nej, undantag finns t.ex CSC stipendiater, HEC stipendiater och vissa SIDA stipendiater. Där är det kontrakten från finansiärerna som styr och då kan ibland 2 årsgränsen överskridas.

Går det att få stipendium som forskarstuderande och sedan ett stipendium som postdoc på KTH?

Nej. Om stipendiaten har disputerat på någon annan skola går det att få ett postdoc stipendium på KTH, men inte på samma lärosäte.

Hur annonserar jag ett postdoktor stipendium?

För mer informatiom om hur annonsering av stipendium går till, följ länken.

Annonsering av ett postdoktor stipendium