Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stipendiefinansierad doktorand

KTH inrättar och beslutar inte om stipendier för forskarstuderande. Däremot finns det forskarstudernade vid KTH som finansieras genom externa utbildningsstipendier (T.ex. inom ramen för internationella samarbetsavtal).

Rättslig ställning för forskarstuderande med externt finansierad stipendium

Doktorander med stipendiefinansiering är inte anställda av en arbetsgivare och därmed infaller särskilda rättsliga ställningar vad berör bland annat pension, semesterrätt, m.m.

Socialförsäkringsförmåner

Stipendiatens rätt till socialförsäkringsförmåner varierar beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc. Detta måste redas ut i varje enskilt fall så att stipendiaten och KTH vet vad som gäller.

En forskarstuderande med stipendium bör se över sitt privata Försäkringsläge i det fall hen inte kvalificerar sig för att bli inskriven i den svenska socialförsäkringen (Försäkringskassan).

Forskarstuderande med stipendium, personskada

Forskarstuderande på stipendium omfattas av personskadeförsäkringen (den generella studentförsäkringen) som universitet och högskolor tecknat via det statliga försäkringssystemet av Centrala Studiestödsnämnden. Försäkringen gäller vid studier i Sverige och studenterna är försäkrade under tiden på lärosätet samt under direkt färd mellan bostaden och lärosätet. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Försäkringen gäller för såväl svenska som utländska studenter.

Huvudregeln är att utländsk student ska vara försäkrad via hemuniversitetet. Utöver personskadeförsäkringen finns det, som komplement för utländska studenter Kammarkollegiets Student-In försäkring, i de fall KTH har avtal med studentens universitet om utbyte mellan universiteten.

Stipendiat med utländskt medborgarskap

KTH har tecknat en samlingsförsäkring för personer med utländskt medborgarskap som saknar försäkringsskydd. Försäkringen omfattar utländska medborgare som deltar i KTH:s verksamhet, bland annat postdoktorer med stipendium samt dennes medföljande familj (maka/make/sambo och barn).

Försäkringen har ett fullgott försäkringsskydd för en kortare period.

Sjukdom och föräldraledighet

Stipendier är inte föräldrapenning- eller sjukpenningsgrundande. Utländska doktorander på stipendium kan dock ansöka om ”föräldra- och sjukledighet” via Kammarkollegiet, vilket ska motsvara den ersättning en anställd får genom svensk sjukförsäkring. Ansökan sköts mellan berörd skola, den sökande och Kammarkollegiet.

Semester

Stipendiater har ingen reglerad semesterrätt.

Pension

Stipendiater har ingen avsättning till pension från KTH.

Friskvård

Stipendiater har inte rätt till friskvådsersättning eller friskvårdstimme.

Resekostnader för stipendiefinansierad doktorand

När stipendiaterna är deltagare på konferenser som ingår i deras studieplan respektive utvecklingsplan ses det som en tjänsteresa enligt Skatteverket. KTH kan därför ge ersättning för resor, logi mm. enligt vanliga regler för tjänsteresor.

Resorna ska hanteras inom KTH-RES med bokning och reseräkning. Reseorder är inte ett krav.

Stipendiaterna får inte någon egen användarprofil i KTH-RES utan resorna ska bokas av en anställd på samma sätt som man kan beställa resor för gäster. Stipendiater ska alltså inte själva boka resor eller göra reseräkningar.

För att kunna boka resa åt stipendiat i KTH-RES samt registrera utläggsrapport krävs följande:

  • Fyll i blanketten "Beställning upplägg av icke-anställd" i god tid innan bokning av resa. Blanketten finns i KTHs blankettarkiv under Tjänsteresor.
  • Maila den ifyllda blanketten till kth-res@kth.se.
  • KTH-RES supporten mailar när personen är upplagd i HR-systemet.
  • Komplettera personens uppgifter i HR-systemet, dvs arbetets mobilnummer samt privat mobilnummer (görs i HR+webb, Arvode/Timlön - personuppgifter).
  • Överföring av personens uppgifter till KTH-RES sker under kommande dagar.

Undantag från ovanstående rutin ska göras i de fall stipendiaten saknar person-/samordningsnummer och i de fall KTH-RES så beslutar.

Vid dessa undantag ska blanketten ”Utbetalning av arvode/timlön” användas. Vid ”Välj här” på blanketten väljs Konferensresa stipendiat. Blankett och kvitton, i original, ska sändas till Lönefunktionen för registrering.

Blanketten samt rutin för upplägg av icke-anställd hittar du genom att följa länken: Blankettarkiv tjänsteresor

Blanketten för Utbetalning av arvode/timlön hittar du genom att följa länken. Blankettarkiv och mallar