Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fördjupade samarbeten fokus för internationalisering

Man med glasögon och vitt hår.
Stefan Östlund, vicerektor för internationella relationer. (Foto: Magnus Glans)
Publicerad 2024-07-02

Att ytterligare utveckla och fördjupa de internationella samarbeten som KTH har inom forskning, utbildning och innovation. Hela KTH ska vara delaktigt i det internationella arbetet. Det är de bärande tankarna i inriktningsbeslutet för KTH:s internationella forskning- och utbildningssamarbeten fram till och med 2028.

– Vi är mycket väl etablerade internationellt och vi har när man ser på ranking och rekrytering en stark position. Tanken är framförallt att stärka befintliga samarbeten och inte arbeta lika brett som tidigare, säger Stefan Östlund, vicerektor för internationella relationer.

Grunden för KTH:s tidigare internationaliseringsarbete, var en internationell strategi för perioden 2018-2023.

På vilket sätt ska samarbeten fördjupas framåt?

– Till exempel ska vi fokusera våra gemensamma utbildningsprogram framförallt mot existerande partners och programmet för gemensam handledning av doktorander riktat mot våra strategiska partners ska öka.

Finns det några – som tidigare- prioriterade regioner i världen?

– Nja, vi arbetar på samma sätt som förut med olika regioner, men fokus är nu i stället i kategorierna Norden, Europa och länder utanför Europa. Inom Norden ska till exempel samarbetet inom Nordic 5 Tech stärkas enligt inriktningsbeslutet som rektor beslutade om den 18 juni. På Europanivå är det samarbetet inom universitetsalliansen Unite! som ska utvecklas vidare men även relationerna med länder som Storbritannien och Schweiz är viktiga. Utanför Europa utvecklas de strategiska partnerskapen vidare och vi har definierat vad som karakteriserar dessa samarbeten. Från föregående strategi så fortsätter satsningen på USA och Storbritannien och det är tänkbart med något ytterligare strategiskt partneruniversitet.

Mobilitet för forskare också studenter ska också stärkas och formaliseras tydligare.

– Internationella sampubliceringar är naturligtvis alltid viktigt och mobilitet är en förutsättning för det. Vi måste också förbättra vår förmåga att smidigt ta emot gästforskare. När det gäller studentutbyte förespråkar vi ämnesreciprocitet – det vill säga utbyten inom samma ämnesområde. Det är något som våra partners önskar.

Ett annat av de område som nämns i beslutet är arbetet med ansvarsfull internationalisering.

– Ja, det är ett viktigt kulturbygge som hela KTH ska genomsyras av. Vi behöver skapa en förmåga hos alla medarbetare att kunna reflektera över för- och nackdelar med specifika internationella samarbeten och därmed öka säkerheten samtidigt som vi kan fortsätta vara ett öppet universitet.

KTH:s preliminära siffror för nyantagna och betalande internationella studenter till hösten har ökat markant. Totalt 775 stycken, jämfört med 535 stycken år 2023 och 540 stycken år 2022 vid samma tidpunkt. 773 av de betalande är antagna till masterprogram, två är antagna till bachelorprogrammet Information and Communication Technology. Vad säger det?

– Först och främst att KTH som universitet och vår utbildning har ett mycket gott internationellt rykte! Sen har vi också en väl fungerande internationell studentrekrytering. Det här är naturligtvis en positiv utveckling men vi kommer att behöva analysera hur många internationella studenter vi verkligen kan ta emot, säger Stefan Östlund.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-07-02