Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Jag kan förbereda en föreläsning ett år i förväg”

Man håller i en bok
Tomas Ekholm tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Foto: Magnus Glans
Publicerad 2023-02-01

Tomas Ekholm, universitetslektor i matematik vid skolan för teknikvetenskap är övertygad om att kunskapen kommer med lika stora delar slit som glädje. Han tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022 för sin stora förmåga att skapa en god atmosfär i föreläsningssalen och för sin pedagogiska skicklighet.

– Det känns väldigt fint att få ett sådant här pris. Bara att ha blivit nominerad av andra är ett erkännande. Kul också att det uppskattas att jag arbetar halvtid inom näringslivet, säger Tomas Ekholm.

För Tomas Ekholm  är lärandet och undervisningen i föreläsningssalen jämförbart med att stå på en scen. Det handlar om att fängsla studenterna, skapa intresse och berätta en historia.

– Målet är att man som student ska känna sig utmanad och växa med uppgiften, alltid gå lite framåt. Jag tänker att jag som lärare har samma förutsättningar som den som jobbar på Dramaten framför en stor publik. En bra berättelse och en bra kontext skapar förutsättningar för att lärandet blir någonting positivt som ger viljan att fortsätta ta till sig kunskap, säger Tomas Ekholm och fortsätter:

– Det vi spenderar tid på blir vi duktiga på. Undervisningen får inte börja handla om hur mycket jag hinner säga eller hur många moment jag hinner visa under en föreläsning, utan om vad en student kan ta till sig. Innehållet måste spegla studenternas vilja att lära och den positiva känslan man vill koppla till ett projekt.

Tomas Ekholm jobbar utöver sin lärartjänst vid KTH också som egenföretagare och mjukvarukonsult, vilket enligt prismotiveringen bidrar till den starka industri- och ingenjörskopplingen i hans undervisning.

– Jag tror att relationen mellan undervisning och näringsliv är oerhört viktig eftersom vi formas av allt vi gör och här finns många viktiga synergier som skapar trovärdighet i undervisningen. Det betyder mycket att detta också lyfts upp i motiveringen.

Att undervisa och lära ut har många delar, men vad skulle du säga är den viktigaste komponenten utöver stort engagemang, pedagogisk skicklighet och hårt arbete som nämns i motiveringen till priset?

– Jag är alltid väldigt, väldigt förberedd. Andra kan skratta åt hur långt innan jag planerar innehållet i undervisningen. Jag kan förbereda en föreläsning ett år i förväg. Jag vill ha en bra koll på helheten så att jag har full koll på var kursen kommer att ta vägen och att undervisningen hänger ihop samt att alla delar fyller en funktion.

Text: Annelie Englund

Prismotiveringen

Tomas Ekholm har undervisat bland annat civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik vid ett flertal tillfällen i olika kurser. Han har tre gånger erhållit sektionens utmärkelse ”Årets lärare på F”. Tomas Ekholm är också mycket skicklig programmerare, och utöver sin matematikundervisning undervisar han också masterstudenter i funktionell programmering. Tomas Ekholm jobbar utöver sin lärartjänst vid KTH också som egenföretagare och mjukvarukonsult, vilket bidrar till den starka industri- och ingenjörskopplingen i hans undervisning.

Tomas Ekholms undervisning kännetecknas av ett oerhört stort engagemang, pedagogisk skicklighet och hårt arbete. Han har en ovanlig personlig förmåga att skapa en god atmosfär och arbetsmiljö i klassrummet som skapar trygghet, glädje och studiero.

Luigia Brandimarte, universitetslektor vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), tilldelas också KTH:s pedagogiska pris 2022 för hennes förmåga att motivera elever till livslångt lärande.

Intervju med pristagare Luigia Brandimarten 

KTH:s pedagogiska pris
KTH:s pedagogiska pris delas ut till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grund-, avancerad och forskarnivå. Priset om 20 000 kronor delas årligen ut till en eller två personer att användas till resor för förkovran inom ämnet.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-01