Till innehåll på sidan

KTH går med i Coara

Portätt på två kvinnor.
Annika Borgenstam och Sofia Ritzén har ingått i arbetet för KTH:s anslutning till Coara.
Publicerad 2023-05-05

KTH har anslutit sig till Coara, Coalition for Advancing Research Assesment. Organisationen, som drivs av olika europeiska aktörer, har som syfte att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft.

Varför har KTH valt att gå med, Annika Borgenstam, vicerektor för forskning och Sofia Ritzén, dekanus?
– KTH har valt att gå med för att de frågor koalitionen arbetar med ligger väl i linje med en utveckling vi vill se på KTH där en bredd av olika meriter värderas och där forskning kan utvärderas och bedömas från olika vinklar. Det är också något som alla större forskningsfinansiärer i Sverige, och nu också en rad lärosäten, har ställt sig bakom och det är viktigt att vi kan delta aktivt i det kommande utvecklingsarbetet.

Vad innebär medlemskapet?

– Första steget är att upprätta en plan för hur vi tar oss an de tio principer som Coara har definierat. Medlemskapet innebär ett aktivt arbeta med att ta till oss konsekvenserna av dessa på KTH och vi ser att det berör Anställningsordningen, till exempel hur vetenskaplig och pedagogisk skicklighet bedöms men också skickligheter såsom ledarskap och i samverkan med omgivande samhälle, kvalitetssystemet för forskning och hur vi följer upp och utvärderar forskningsresultat. Det kan också komma att påverka hur vi förhåller oss till olika typer av ranking av universitet.

Hur kommer det att märkas för KTH:s forskare?

– Det kommer sannolikt att märkas i vårt kvalitetssystem för forskning och i Anställningsordningen men det kan vara värt att betona att särskilt för det senare är det inte något som går emot det arbete som redan pågår inom översynen av anställningsordningen.

Vad hoppas KTH uppnå?

– Ett mer relevant och likvärdigt sätt att utvärdera och bedöma forskning och forskare där kvalifikationer inom olika områden värderas mer jämlikt och där forskning värderas utifrån vad som görs och inte av vem.

Om Coara

Inom ett år ska KTH redovisa hur KTH arbetar utifrån Coaras principer när det gäller bland annat arbetssätt och processer. KTH ska också ta fram en handlingsplan och inom fem år visa resultat i förhållande till uppsatta mål. Dessutom ska KTH ha genomgått en utvärdering, i form av en självvärdering, av lärosätets kriterier, arbetssätt och processer. Mer information finns på coara.eu/ .

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-05-05